Reformationens aftryk i dag

Ofte bliver Luthers toregimentelære misforstået og gengivet, som om han gør sig til talsmand for en fuldstændig adskillelse af religion og politik. Det er faktisk ikke tilfældet. På den ene side skelner han skarpt mellem åndeligt og verdsligt, på den anden side hænger det religiøse og det politiske tæt sammen for ham.  I sit skrift om den verdslige øvrighed (1523) forklarer han, at Gud styrer verden på to måder:

 • åndeligt gennem sit ord, som dømmer synderen (lovens anden brug) og skænker nyt liv i forhold til Gud (evangeliet)
 • verdsligt ved sværdet, som via den politiske og juridiske magt (lovens første brug), skal sørge for ordnede samfundsforhold.


Det verdslige må ikke forsøge at herske over det åndelige, og det åndelige kan aldrig være nøglen til at styre det verdslige – derfor skal de adskilles. Men samtidig har syndsforladelsen, givet til den enkelte i den åndelige sfære, betydning for vedkommendes aktive virke i den verdslige sfære – derfor hænger de sammen.

For Luther var sammenhængen mellem de tre stænder, familie, stat og kirke, samtidig vigtige. Det var inden for disse cirkler, at den enkelte var sat til at fungere.

Med dette i mente er det oplagt at undersøge og diskutere reformationens indvirkning på:

 • Individet 
 • Familien 
 • Fællesskabet 
 • Arbejdet
 • Staten

Forslag til spørgsmål

 • Er der levn fra Luthers tanker i den danske velfærdspolitik?
 • Hvad er den rette handling for den enkelte? Ifølge Luther? Og ifølge Svend Brinkmann?
 • Hvordan kan Luthers kaldstanke tænkes ind i det moderne arbejdsmarked?
 • Kan der trækkes en linje mellem forskellige sociale forsorgsordninger i Europa og landets konfessioner?
 • Hvad karakteriserer Luthers syn på lighed eller hierarki mellem kønnene?

Forslag til tekster


Uddrag af Luthers lille katekismus
Fra Peder Nørgaard-Højen: Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. Anis, 2001

H. Martensen: Den christeliche Ethik. København, 1879

Sasja Emilie Mathiasen Stopa: Om tillid til Gud og velfærdsstaten
Fra reformation.au.dk, Aarhus Universitet

Nina Koefoed: Lighed eller hierarki mellem kønnene hos Luther?
Fra reformation.au.dk, Aarhus Universitet

Supplerende materiale 


Max Weber: Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Nansensgade Antikvariat, 1973

Svend Brinkmann: Stå Fast. Gyldendal, 2014

Svend Brinkmann: Ståsteder. Gyldendal, 2016

Jørgen Henrik Petersen: Fra Luther til Konkurrencestaten. Syddansk Universitetsforlag, 2016

Jørn Henrik Petersen mfl. (red): I himlen således også på jorden? Danske kirkefolk om velfærdsstaten og det moderne samfund. Syddansk Universitetsforlag, 2010

Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår: Danske reformationsfejringer gennem 400 år. Aarhus Universitetsforlag, 2015


>tilbage til forsiden