Udflugtsmål

Wittenberg anno 1536

Tyskland

Tre reformationsudstillinger fra april til november 2017:

Berlin: Deutsches Historisches Museum: Udstilling om virkningen - 500 års protestantisme i verden (Tyskland, Sverige, Tanzania, Nordamerika og Korea).

Wartburg, Eisenach: Borgen hvor Luther sad i eksil i 1521. Udstilling om Luther und die Deutschen

Wittenberg: Udstilling om 95 skatte, 95 mennesker, som både er biografisk bygget op om Luther og samtidig viser, hvordan han er blevet brugt og citeret i eftertiden. 

Læs mere om alle tre udstillinger på www.3xhammer.de

Wittenberg er også et oplagt udflugtsmål i sig selv, da byen stort set stadig står som den gjorde i 1500-tallet.  

Danmark 

København: Nationalmuseet
Fast udstilling: Renæssance i Europa (1536-1660)

Helsingør: Karmeliterklosteret eller Vor Frue Kloster med den tilhørende Skt. Mariæ Kirke var et karmeliterkloster indtil reformationen i 1536. Her opholdt den reformkatolske munk Poul Helgesen sig også.

Haderslev: Også kaldet "Nordens Wittenberg". En af de byer, der var mest præget af de lutherske strømninger, der i høj grad skyldtes hertug Christian, den senere Christian den 3. I 1525 bliver han hertug af Haders-lev-Tørning, og da han er glødende lutheraner, afskediger han domprovsten, Johann Wulff, og overtager selv kirkestyringen. Nordens første lutherske præsteskoler (1526/1528) er også bevaret i Haderslev i en privat bygning i kælderen.

Landbykirker

Tise Kirke, Nordjylland, opstillet i slutningen af 1500-tallet. Her kan man bl.a. finde en såkaldt lektorieprædikestol, der går tværs over kirken, som menigheden går igennem for at komme til alters.

Samme slags prædikestol kan man finde i Ulfsborg Kirke i Midtjylland og Kropp Kirke i Skåne, Sverige.

Supplerende materiale

Danmarks Kirker – Nationalmuseets store grundlæggende bogværk om de danske kirker.

Derfor ser en landsbykirke ud som den gør
Forskningsnyhed om Martin Wangsgaard Jürgensen doktorafhandling

Martin Wangsgaard Jürgensen, Changing Interiors: Danish village churches c. 1450 to 1600, doktorafhandling, Det Teologiske Fakultet, 2011

>>tilbage til forsiden