Reformationen - kontinuitet og/eller nybrud?

Kunstværk i Københavns Universitets festsal i hovedbygningen på Frue Plads. Wilhelm Marstrand: Københavns Universitets indvielse i Vor Frue Kirke den 1. juni 1479.

Reformationen blev indført i i kølvandet på den nye konge Christian den 3.'s statskup og en lang blodig borgerkrig, Grevens Fejde, var overstået. 1536 bliver traditionelt set som året, hvor Danmark vendte ryggen til middelalderen og den katolske kirke.

Men var det nu også det, der sket? Der er en række historiske begivenheder der kan have influeret på opfattelsen, eller den manglende opfattelse, af et markant brud:

  • "Den intellektuelle revolution" - et nyt verdens- og menneskebillede i senmiddelalderen (Renæssancen)
  • Ny social mobilitet - Danmark mister omkring 40 procent af sin befolkning til pesten fra 1350, og der er pludselig brug for folk fra alle samfundslag på læreanstalter og universiteter
  • Bondeuro i Tyskland, bondeopstand i Sverige, Grevens Fejde i Danmark
  • Christian den 2.´s skolereform inkl. undervisning i græsk
  • Københavns Universitets anlæggelse i 1479
  • Overgangen til dansk som offentligt sprog i retten og senere kirken

Forslag til tekster

Brev fra Magistrat og Borgerskab i Aalborg, 1431

To Breve om Gaver til Set. Hans Kloster i Odense 1427 og 1462

Christen Skram til Urups Testamente, 1519
Findes i: Lars Bisgaard: Tjenesteideal og fromhedsideal - Studier i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder. ARUSIA - HISTORISKE SKRIFTER VII, Århus, 1988

Om Bededage og Gudfrygtighedsøvelser i Krigens Tid, 1626

C. F. Allen: Håndbog i fædrelandets historie. C.A. Reitzel, 1840 
Havde i høj grad monopol på historiefortællingen  frem til 1. verdenskrig.

Peder Smed : et dansk rim fra reformatjonstiden (c. 1530) : efter det eneste kendte hele tryk fra 1577 i Sveriges rigsbibliotek, København, Samfundet til udgivelse af gammel nordisk litteratur, 1880       

J. Oskar Andersen: Skibykrønikens Kildeforhold og Afiattelsestid. HT,                         11.Rk., 1.8d., Kbh. 1944-46, s. 447.

Christian 2.s Landlov: 125de Capitel: Om Börn som gaa tiil Skole
Fra Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet

Kong Christian 3.s Københavnske reces af 30. oktober 1536
Kendt som recessen om reformationen, idet loven indførte en ny kirkeordning og det retlige grundlag for reformationen i Danmark.
Fra Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet

Forslag til supplerende materiale:


Per Ingesman, Bjørn Poulsen (red.): Danmark og Europa i Senmiddelalderen. Aarhus Universitetsforlag, 2000

Lars Bisgaard: De glemte altre. Syddansk Universitetsforlag, 2001


>tilbage til forsiden