Ideer: Tværfaglige forløb

Nedenfor er der oplistet en række forslag til, hvordan reformationen kan indgå i tværfaglige forløb i gymnasieskolen og på læreruddannelsen. Forslagene er udtænkt af kursister på fakultetets reformationskursus i efteråret 2016.

 • Workshop med forskellige faglige stationer - Luther fra forskellige vinkler 
  Udarbejd et produkt ved hver station 

 • I Luthers fodspor - faglig og geografisk rejse igennem historie, naturvidenskab, sprogfag, religion, samfundsfag, billedkunst etc.

 • Luthers teser anno 2017 - udtænk nye teser og slå dem fysisk op på en port 

 • Reformationens geografiske udbredelse - indblik i forskellige konfessioner.
  Hvor bor der protestanter i dag? Fokus på fx. USA.

 • Modreformationen: Katolikkernes reaktion på reformationen

 • Luther og borgerne - hvad vil det sige at være en munk, en bondepige eller en præst i 1536? Evt. med rollespil 

 • Luthers teologiske aftryk - hos fx Grundtvig og Kierkegaard 

 • Analyse af kunstens relation til reformationen - billedkunst, musik og salmer - evt. oprettelse af et salmeværksted

 • Faglig udveksling med venskabsskoler og -klasser andre steder i Europa.

>tilbage til forsiden