Hvad betød reformationen for almindelige mennesker?

Allerede inden 1536 var der en gryende politisk og folkelig opstand mod den katolske kirkes magt og omfattende ejerskab over jord og fæstegårde. Reformator og biskop Hans Tausen fik hurtigt mange tilhørere i København, og i 1530 trængte ophidsede borgere ind i Vor Frue Kirke og ødelagde en del af de mange helgenbilleder i protest. 

Katekismus og opgør med trolddom

En af de konkrete ting der blev indført med Reformationen var Luthers lille Katekismus, som blev oversat af den sjællandske biskop Peder Palladius, en af de første vigtige danske reformatorer. Luthers Katekismus indeholdt fadervor, trosbekendelsen, dåben og nadveren, og alle børn skulle høres i teksterne af den lokale præst for at kunne fæstne gård og indgå ægteskab. Herudover blev hustavlerne et synligt bevis på sammenhængen mellem Gud og det verdslige.

Et afgørende sigte i reformationen var at gøre op med den magisk religiøse forestillingsverden, der havde haft stor udbredelse i hele landet igennem flere århundreder. Dette var dog lettere sagt end gjort. De gamle traditioner var dybt indgroede, og bønderne så det som en trussel mod deres eksistensgrundlag, at de eksempelvis ikke længere måtte velsigne deres marker inden såning eller mane onde ånder ud af deres heste og kvæg.

Forslag til tekster:

Om degnens katekismusundervisning. 
Fra Martin Schwarz Lausten (udg.): Peder Palladius. En Visitatsbog, 2004, s.89-91.

Om trolddom. 
Fra Martin Schwarz Lausten (udg.): Peder Palladius. En Visitatsbog, 2004, s.117-119.

Om munke og nonner efter reformationen. 
Fra Max W. Olsen (udg.): Den danske Kirkeordinants af1539, 1936, s. 122-124.

Supplerende materiale 


Charlotte Appel, Morten Fink-Jensen: Når det regner på præsten - en kulturhistorie om sognepræst og sognefolk 1550-1750. Hovedland, 2009

Martin Schwarz Lausten: Peder Palladius- Sjællands første lutherske biskop. Alfa, 2006

Skoler og undervisning før 1814, danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet

Tiende, danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet

Heksens ansigt - portræt af en kvinde dømt for trolddom i år 1620, danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet

>tilbage til forsiden