22. november 2017

Ny forskningssatsning: Hvad er bæredygtig te?

SUSTEIN

Det nye forskningsprojekt SUSTEIN skal afdække, hvad der foregår inden for bæredygtig certificering af te i Afrika. Martin Skrydstrup har netop fået en af Det Frie Forskningsråds eftertragtede Sapere Aude forskningsleder-bevillinger til projektet, der foregår på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet

Foto: Tariq Mikkel Khan/Danmarks Frie Forskningsfond

Te er den drik i verdenen, der drikkes mest af næstefter vand. Men hvad er bæredygtig te, og hvordan certificeres det? Og hvem får noget ud af certificeringerne? Det har Honorary Research Fellow Martin Skrydstrup sat sig for at undersøge nærmere med sit nye forskningsprojekt ’Sustainability's Infrastructure: A novel ethnographic approach to the global value chain of certified tea’ (SUSTEIN). Han har netop fået en Sapere Aude forskningsleder-bevilling fra Det Frie Forskningsråd til projektet.

- I vores dagligdag møder vi flere og flere varer, der er certificerede. Men ved vi egentlig hvad MSC i køledisken, FSC på mælkekartonen, UTZ på chokoladen og FLO på kaffen betyder? I projektet vil vi undersøge, hvordan der konkurreres på bæredygtighed, og hvordan bæredygtighed går hen og bliver en vare i sig selv, fortæller han.

SUSTEIN skal ikke værdisætte de enkelte bæredygtighedsmærker, men skal gøre vilkårene for certificering og mærkernes rolle i de globale handelskæder klare, så det bliver mere gennemskueligt, hvad bæredygtig certificering er – og ikke mindst hvilke konsekvenser de forskellige typer af certificering har. Te er den aktuelle case, men forskningen har potentiale til at hjælpe os med at forstå bæredygtigheds-certificering på tværs af brancher.

- Vi skal skabe gennemsigtighed om de processer, der går forud for, at vi møder bæredygtig certificering i vores dagligdag. Når vi har udforsket teens infrastruktur fra Kenya og til Dubai, kan vi udlede, hvad bæredygtighed betyder, og for hvem noget er bæredygtigt. Det kan hjælpe os til at rådgive organisationer på nationalt og internationalt plan. Vores ambition er at sætte en ny teoretisk dagsorden for at forstå bæredygtigheds-standarder i et globalt perspektiv, siger Martin Skrydstrup.

Follow the tea

Martin Skrydstrup modtager næsten 6 millioner kroner til projektet, og pengene skal blandt andet bruges til at ansætte to postdoc’er. Forskningsholdet kommer til at kombinere antropologisk feltarbejde med arkivstudier for at afdække lovgivning, institutioners rolle og økonomiske mekanismer for at komme til bunds i de globale handelskæder. Det hele sker ud fra det metodiske princip om at følge teen fra blad til kop.

Forskningsprojektet bliver en del af Center for Afrikastudier på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Centeret har allerede miljø og bæredygtighedspolitik i Afrika som et af sine forskningsområder, og med tilføjelsen af SUSTEIN styrket den profil. Det glæder dekan Kirsten Busch Nielsen.

- SUSTEIN er et godt eksempel på, at områdestudiers relevans er rykket endnu tættere på i kraft af globaliseringen og ikke mindst klimadagsordenen – men også på, hvor vigtig deres iboende tværfaglighed er. Netop tværfaglig forskning er en af Det Teologiske Fakultets styrker, og Center for Afrikastudier dyrker blandt andet et stærkt netværk af bæredygtighedsforskere på tværs af faggrænser som en del af Sustainability Science Centre [link].

Forskningsprojektet SUSTEIN løber foreløbigt de næste 2,5 år.

Sapere Aude forskningsleder-bevillingen erstatter en tidligere FP2-bevilling fra Det Frie Forskningsråd / Kultur og Kommunikation til projektet.