8. maj 2017

To nye forskningsprojekter får millionbevillinger fra Det Frie Forskningsråd

Fri forskning

Bevillinger til forskere på Det Teologiske Fakultet skal skabe ny viden om betydningen af koranens rungende ”måske” og konsekvenserne af bæredygtig certificering af te i Kenya.

To forskere fra Det Teologiske Fakultet er blandt modtagerne af de eftertragtede forskningsbevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Pengene går til så forskellige forskningsområder som te-dyrkning i Kenya og flertydighed i Koranen. Bevillingerne gives til forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål, som udspringer af forskernes egne idéer, og hvor forskningsaktiviteterne er af høj international kvalitet.

Professor (mso) Thomas Hoffmann modtager 3.886.267 kr. til projektet ‘Ambiguity and Precision in the Qur’an’. Der vil blive tilknyttet en ph.d.-studerende og en postdoc til projektet.

Honorary Research Fellow Martin Skrydstrup modtager 5.886.680 kr. til projektet ’Sustainability in Question: Transnational Standards and National Designs of Tea in Postcolonial Kenya’, der skal udføres ved Center for Afrikastudier. Der vil blive tilknyttet to postdoc’er til projektet, som skal løbe i to år. 

Flertydighed i Koranen

- Dét, som jeg og min kommende postdoc og phd.-studerende er interesserede i, er at vise, hvordan Koranen løbende svinger mellem præcision og flertydighed, mellem kategoriske udmeldinger og opblødende ditto, mellem bastante dikotomier og udgrænsninger og så mere inkluderende og kontaktsøgende passager. F.eks. når Gud indledningsvist i en sura opfordrer til, at de troende skal holde bøn hele natten, men som suraen skrider frem lempes der fortløbende på et sådant krævende projekt og suraen afslutter med, at man skal holde så meget bøn, som man nu magter, fortæller Thomas Hoffmann.

I stedet for at se på dette som kompositorisk forvirring og uformåen eller overdreven generalisering, skal projektet analysere, hvordan disse to former for koranisk sproglighed fungerer som velturnerede retoriske strategier. Således er flertydighed og præcision i virkeligheden to komplementære og adækvate strategier for Koranen.

Bæredygtigheds-certifikater i Kenya

I en helt anden genre vil Martin Skrydstrups projekts undersøge, hvordan den vestlige forbrugers gode intentioner om bæredygtighed forplanter sig ned i te-industrien i det Globale Syd via certificeringsstandarder.   Projektet skal afdække, hvordan transnationale standarder "oversættes" gennem de forskellige institutionelle led i de globale varekæder. Det skal desuden undersøge de alternative bæredygtigheds-initiativer, der eksisterer på nationalt niveau. Martin Skrydstrup og kolleger vil undersøge disse spørgsmål historisk og etnografisk i Kenya ved at følge certificeret og ikke-certificeret bæredygtig te fra mark til auktion.

 - Ambitionen er at bidrage til en ny forståelse af forholdet mellem konsum og produktion i et globalt perspektiv. Tedyrkningen i Kenya er særligt interessant at dykke ned i som eksempel på de globale post-kolonielle handelsstrukturer, fordi den er gået fra at være et koloniel invasiv produktion til i høj grad at være en post-koloniel succes. Under det britiske styre måtte kenyanerne selv slet ikke dyrke te, fordi det blev set som specialiseret og videnskrævende. Men i dag står små cooperativer med lokale farmere for 70 % af eksporten i landet, fortæller Martin Skrydstrup.

Emner