Outreach

2020

Mette Birkedal Bruun: Hvordan coronakrisen fik flyttet på privatlivets grænser. Nye videnskabelige vinkler på coronakrisen: Symposium i Videnskabernes Selskab: https://www.youtube.com/watch?v=tIpK8ygAh7E&t=190s, 22. juni 2020

Sari Nauman: 'Smitta och säkerhet', blog post at https://denargahistorikern.com/, 12 March

2019

Mette Birkedal Bruun: 'Centre for Privacy Studies', meeting with Kontoret for Forskning, Innovation og Universitetsuddannelser, 10 January

Michael Green: Privacy Online, event organized by University of Copenhagen. Part of the expert panel. Presentation of historical aspects of privacy, 5 March 

Natália da Silva Perez: 'Information and Privacy in Ages of Surveillance', Podcast episode with Laura Skouvig and Jens–Erik Mai, 14 December

Natália da Silva Perez:'Privacy and Gender in Early Modern German Speaking Areas', Podcast episode with Heide Wunder, 2 November

Natália da Silva Perez:'Madame de Maintenon's ‘Petits livres secrets’', Podcast interview with Lars Cyril Nørgaard, 7 September

Natália da Silva Perez:'Traces of a Medieval Private Reader', Podcast interview with Anni Haahr Henriksen, 3 August

Natália da Silva Perez:'Examining Privacy in Early Modern Letters', Podcast interview with Michaël Green, 6 July

Natália da Silva Perez:'Introducing the Centre for Privacy Studies',Podcast interview with Mette Birkedal Bruun, 1 June

2018

Publications

  • Mette Birkedal Bruun: "PRIVACY" in: Diversity and Excellence in Recruitment and Career Development (Copenhagen, Danish National Research Foundation, 2018)

  • Mette Birkedal Bruun: "Tværfaglig forskning i privathed" in: TEOL-information, Nr. 57 (Copenhagen, Det Teologiske Fakultet, 2018)

  • Peter Thule Kristensen: ”Hvad har Aarhus Toldkammer til fælles med Politigården?”, book review of Gehl, Kampmann Soldbro, Dirkinck-Holmfeld Hack Kampmann, Aarhus 2017, in: Arkitekten 2/2018, p. 12-15.

Presentations

  • Mette Birkedal Bruun: " Den tidlig moderne familie mellem privatsfære og offentlighed", Højskoledag, Slangerup Kirke, 17 November 2018

  • Mette Birkedal Bruun: "Fra afsondret til privat: Munke, prinsesser, os selv", Lyngby Sognegård, 28 June 2018

  • Mette Birkedal Bruun & Helle Vogt: "Der ligger et spædbarn i rendestenen – historiske dilemmaer", Folkemødet på Bornholm, 16 June 2018

  • Mette Birkedal Bruun, Jakob Brandtberg Knudsen, Dorte Mandrup, Anette Høyrup & Kirstine Dons Christensen: "Privatliv: Sundhed og trivsel", Folkemødet på Bornhom, 14 June 2018
  • Mette Birkedal Bruun: Videnskab | Lidenskab: "En aften om RO", Ny Carlsberg Glyptotek, 22 March 2018

  • Lars Cyril Nørgaard: ”Objekter, der taler” Foredrag ved medarbejderdag for bogholderiet i Fælles Administrationen, UCPH, 28 February 2018. 

  • Mette Birkedal Bruun: “Ora et labora” Arbejdet, seminar, Bjerremark, 19 January 2018