Outreach 2020

  • Mette Birkedal Bruun: Hvordan coronakrisen fik flyttet på privatlivets grænser. Nye videnskabelige vinkler på coronakrisen: Symposium i Videnskabernes Selskab: https://www.youtube.com/watch?v=tIpK8ygAh7E&t=190s,  22 June

  • Søren Frank Jensen: ‘Det private i kirkehistorien’, Sankt Markus kirkes sognegård, 3 September 

  • Sari Nauman: 'Smitta och säkerhet', blog post at https://denargahistorikern.com/, 12 March

  • Florian Wöller & Natália da Silva Perez, Podcast: From Rooftop to Chamber: Prayer in Jerome’s Rendering of the Book of Judith: Lecture by Florian Wöller, Link, 24 January