2018

Publications

  • Mette Birkedal Bruun: "PRIVACY" in: Diversity and Excellence in Recruitment and Career Development (Copenhagen, Danish National Research Foundation, 2018)

  • Mette Birkedal Bruun: "Tværfaglig forskning i privathed" in: TEOL-information, Nr. 57 (Copenhagen, Det Teologiske Fakultet, 2018)

  • Peter Thule Kristensen: ”Hvad har Aarhus Toldkammer til fælles med Politigården?”, book review of Gehl, Kampmann Soldbro, Dirkinck-Holmfeld Hack Kampmann, Aarhus 2017, in: Arkitekten 2/2018, p. 12-15.

Presentations

  • Mette Birkedal Bruun: " Den tidlig moderne familie mellem privatsfære og offentlighed", Højskoledag, Slangerup Kirke, 17 November 2018

  • Mette Birkedal Bruun: "Fra afsondret til privat: Munke, prinsesser, os selv", Lyngby Sognegård, 28 June 2018

  • Mette Birkedal Bruun & Helle Vogt: "Der ligger et spædbarn i rendestenen – historiske dilemmaer", Folkemødet på Bornholm, 16 June 2018

  • Mette Birkedal Bruun, Jakob Brandtberg Knudsen, Dorte Mandrup, Anette Høyrup & Kirstine Dons Christensen: "Privatliv: Sundhed og trivsel", Folkemødet på Bornhom, 14 June 2018
  • Mette Birkedal Bruun: Videnskab | Lidenskab: "En aften om RO", Ny Carlsberg Glyptotek, 22 March 2018

  • Lars Cyril Nørgaard: ”Objekter, der taler” Foredrag ved medarbejderdag for bogholderiet i Fælles Administrationen, UCPH, 28 February 2018. 

  • Mette Birkedal Bruun: “Ora et labora” Arbejdet, seminar, Bjerremark, 19 January 2018