Uddelte grader (siden 1993)

2021:

Tina Folke Drigsdahl "Det helliges dekonstruktion. En læsning af Jean-Luc Nancys tese om kristendommens selv-dekonstruktion og (som følge deraf) en skitse til en kenotisk liturgi".
(Grad tildelt d. 01-07-2021)

Karin Braüner Vium Mikkelsen "Folkekirke og (børne)konfirmander med autismespektrumforstyrrelse. En empirisk og teologisk studium af inklusion i folkekirkens relationelle liv".
(Grad tildelt d. 01-07-2021)

Melissa Sayyad Bach "Power of Perception in the Community Rule through Stability & Change".
(Grad tildelt d. 28-05-2021)

Emil Bjørn Hilton Saggau "Only Unity Will Save the Serbs. Eastern Orthodox history, memory and po-litics in Montenegro post-Yugoslavia".
(Grad tildelt d. 11-01-2021).

Julie Sommer von Würden "Elimu: Education and Islamic Knowledge in Zanzibar".
(Grad tildelt d. 11-01-2021).

2020:

Kristian Bunkenborg "Kierkegaard and the Tragic: Aesthetic Entries into the Concepts of Modernity, Self, and Freedom".
(Grad tildelt d. 30-11-2020).

2019:

Ida Balslev Willert "En ny vej til det gamle evangelium. Hans Fuglsang-Damgaard og Oxford-gruppebevægelsen i Danmark 1933-1938".
(Grad tildelt d. 29-11-2019)

Toke Møldrup Wolff "The Undercurrents of State-Formation in Rural Somaliland. A Study of Gender and State-Making in the Somali Margins".
(Grad tildelt d. 29-11-2019)

Peter Søes "Image of God, Knowledge of God: The Theological Anthropologies of Karl Barth and Wolfhart Pannenberg in Light of Tertullian".
(Grad tildelt d. 24-04-2019)

2018:

Kasper Siegismund "Studies in the Hebrew Verbal System: Hebrew as a System of Relative Tense and the Origins and Development of the Classical Consecutive Forms"
(Grad tildelt d. 21-06-2018)

Martin Ravn ”Ubi verbum, ibi trinitas”. En systematisk-teologisk studie i Martin Luthers treenighedstænkning
(Grad tildelt d. 21-06-2018)

Karen Marie Leth-Nissen "Churching Alone: A Study of the Danish Folk Church at Organizational, Individual and Societal Levels"
(Grad tildelt d. 16-05-2018)

Hannah Elliott "Anticipating Plots: (Re)Making Property, Futures and Town at the Gateway to Kenya’s ‘New Frontier’"
(Grad tildelt d. 05-03-2018)

2017:

Rasmus H.C. Dreyer "Hans Tausen mellem Luther og Zwingli. Studier i Hans Tausens teologi og den tidlige danske reformation"
(Grad tildelt d. 20-12-2017)

Mikkel Gabriel Christoffersen "Living with Risk and Danger: Studies in Interdisciplinary Systematic Theology"
(Grad tildelt d. 20-12-2017)

Christina Solmunde Michelsen "John the Baptist’s Public Ministry in Lk 3:1-20: Is Luke a Writing Reader of Matthew?"
(Grad tildelt d. 17-10-2017)

Cathrine Bjørnholt Michaelsen "Remains of a Self. Solitudes and Responsibilities".
(Grad tildelt d. 02-06-2017)

Lars Cyril Nørgaard "Engaged Withdrawal. Sources of Soul-Formation. Paul Godet Des Marias’ Spiritual Direction of Madame De Maintenon"
(Grad tildelt d. 06-03-2017)

2016:

Christian Hjortkjær "Utilstrækkeligt enestående. En kierkegaardsk diagnose af diagnosesamfundet".
(Grad tildelt d. 21-11-2016)

Trine-Amalie Fog Christiansen "God, so to speak".
(Grad tildelt d. 30-08-2016)

Henrik Laugesen "The Ambiguity of Foreign Military Assistance".
(Grad tildelt d. 01-07-2016)

Kristian Mejrup "Grand Prospects of Halle Pietism The Acrobat, the Project-maker and the Shepherd".
(Grad tildelt d. 01-07-2016)

2015:

Martin Friis
“Josephus’ Antiquities 1-11 and Greco-Roman Historography”.
(Grad tildelt d. 11-05-2015)

2014:

Flemming Peter Kofod-Svendsen
Teologi og konsekvens. Niels Ove Rasmussen Vigilius’ teologiske virke med særligt henblik på bibelsyn, kirkesyn, konfessionstroskab, karismatik og samarbejde på den kirkelige højrefløj i sidste halvdel af det 20. århundrede.
(Grad tildelt d. 16-09-2014)

Stine Zink Kaasgaard
Neither Head Nor Tail. A Play in four Acts Between the Pseudonymous Plurality in Kierkegaard and a Wittgensteinian Change of Aspect.
(Grad tildelt d. 16-09-2014)

Frederik Poulsen
God, His Servant, and the Nations in Isaiah 42:1-9. Biblical Theological Reflections after Brevard S. Childs and Hans Hübner.
(Grad tildelt d. 16-06-2014)

Therese Bering Solten
Troens øjeblik. En tematisk, hermeneutisk og genreorienteret studie i N.F.S. Grundtvigs salmer.
(Grad tildelt d. 25-03-2014)

Rose Marie Tillisch
Ydmygheden er stedet. Kristustro i P.G. Lindhardts (1910-1988) og Bernhard af Clairvaux's (1090-1153) forkyndelse.
(Grad tildelt d. 12-02-2014)

Kasper Dalgaard
A Priest for All Generations. An Investigation into the Use of the Melchizedek Figure from Genesis to the Cave of Treassures.
(Grad tildelt d. 15-01-2014)

Ole Nyborg
Grundtvig og kærligheden. Kærlighedsforståelsen i N.F.S. Grundtvigs prædikener.
(Grad tildelt d. 15-01-2014)

2013:

Christine Tind Johannessen-Henry
Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst.
(Grad tildelt d. 11-09-2013)

Diana Rigtrup
En religionsfilosofisk og ritualteoretisk undersøgelse af ritualets betydning i krisesituationer med udgangspunkt i case-studier af nøddåb.
(Grad tildelt d. 28-06-2013)

Niels Valdemar Vinding
Muslim Positions in the Religio-Organisational Fields of Denmark, Germany and England.
(Grad tildelt d. 06-06-2013)

Margrete Helen Syrstad Andås
Imagery and ritual in the liminal zone. A study of texts and architectural sculpture from the Nidaros province c. 1100-1300.
(Grad tildelt d. 06-06-2013)

Esben Lunde Larsen
Frihed for Loke Saavelsom for Thor. N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv.
(Grad tildelt d. 18-01-2013)

2012:
Tilde Bak Halvgaard
Linguistic Manifestations of Divine Thought. An Investigation of the Use of Stoic and Platonic Dialectics in the Trimorphic Protennoia (NHC XIII,1) and the Thunder: Perfect Mind (NHC VI,2).
(Grad tildelt d. 28-09-2012)

Frederik Adam Mortensen
The Fate of Finitude
Schelling and the Question of the World
(Grad tildelt d. 02-07-2012)

Marlene Ringgaard Lorensen
Preaching as a Carnivalesque Dialogue - between the "Wholly Other" and "Other-wise" listeners
(Grad tildelt d. 02-07-2012)

Nadia Jeldtoft
Everyday Lived Islam
Religious reconfigurations and secular sensibilities among Muslim minorities in the West
(Grad tildelt d. 02-07-2012)

Ingeborg Ilkjær
Ånde-nød. En undersøgelse af eksistentielle og åndelige fænomeners betydning for alvorligt syge patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse
(Grad tildelt d. 19-06-2012)

Enggaard, Nete Helene
Nærvær som refiguration, begivenhed og materialitet
(Grad tildelt d. 14-06-2012)

Printzlau, Gry Ardal
Trust and Ethical Selfhood
(Grad tildelt d. 18-04-22012)

2011:

Sjöstrand, Lena
Mer än tecken - Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar
(Grad tildelt d. 26-10-2011) 

Gudme, Anne Katrine de Hemmer

Before the God in this Place for Good Remembrance. An Analysis of the Votive Inscriptions form Mount Gerizim.

(Grad tildelt d. 06-06-2011) 

 

Rasmussen, Louise Mubanda

From dying with dignity to living with rules: AIDS treatment and "holistic care" in Catholic organisations in Uganda.

(Grad tildelt d. 06-06-2011) 

 

Hasselbalch, Trine Bjørnung

The Redactional Meaning of 1QHodayota: Linguistic and Rhetorical Perspectives on a Hetrogeneous Collection of Prayer Texts from Qumran.

(Grad tildelt. d. 13-05-2011) 

 

2010:

Karlsen, Mads Peter

The Grace of Materialism. Theology with Alain Badiou and Slavoj Žižek.

(Grad tildelt d. 17-12-2010) 

 

Felter, Kirsten Donskov

Mellem kald og profession.

(Grad tildelt d. 03-09-2010) 

 

Damgaard, Finn

Recasting Moses. The Memory of Moses in Biographical and Autobiographical Narratives in Ancient Judaism and 4th - Century Christianity.

(Grad tildelt d. 28-06-2010)

 

Vangslev, Lars Christian
Res ipsa theologiae - om salmerne og affekterne i Luthers anden salmeforelæsning.
(Grad tildelt d. 12-03-10)
 

Olsen, Peter Flemming
Open Theism on Providence and Theodicy: An Arminianized Evangelicalism.
(Grad tildelt d. 11-01-10) 

2009: 

Rasmussen, Ulrik Houlind

The Memory of God. Hans Blumenberg's Philosophy of Religion.

(Grad tildelt d. 10-11-09) 

 

Sandbeck, Lars
Rastløs uendelighed. Fantasibegrebets religionsfilosofiske relevans.
(Grad tildelt d. 09-06-09)
 

Teglbjærg, Johanne Stubbe
Krop og håb. En kritisk tolkning af nyere eskatologi under inddragelse af kropsfænomenologien.
(Grad tildelt d. 27-02-09)


2008:

Rosfort, René
Subjectivity and Ethics. Ricoeur and the Question of Naturalizing Personhood.
(Grad tildelt d. 06-06-08)

Roar Lavik
Ved Alterets Fod: Fra objektivitet til subjektivitet. Om transsubjektivitet og intersubjektivitet i Søren Kierkegaards nadverforståelse og nadverpraksis.
(Grad tildelt d. 09-06-08)

 

2007:

Buch-Hansen, Gitte
It is the spirit that makes alive (6:63). A Stoic Understanding of pneûma in John.
(Grad tildelt d. 08-10-07)

Svendsen, Stefan Nordgaard
Allegory Transformed. The Appropriation of Philonic Hermeneutics in the Letter to the Hebrews.
(Grad tildelt d. 08-10-07)

Haarløv, Steen
Poul Helgesens teologiske standpunkt og placering i den europæiske humanismebevægelse - set på baggrund af en præsentation af Erasmus af Rotterdams teologiske programskrifter.
(Grad tildelt d. 23-02-07)

Jørgensen, Jonas Petter Adelin
Jesus Imandars and Christ Bhaktas. A Qualitative and Theological Study of Syncretism and Identity in Global Christianity.
(Grad tildelt d. 12-01-07)

 

2006:

Damgaard, Iben
Mulighedens spejl. Forestilling, fortælling og selvforhold hos Kierkegaard og Ricœur.
(Grad tildelt d. 16-01-06)

 

2005:

Olesen, Michael
En verden undervejs. Gudsforhold og religiøsitet i Søren Kierkegaards opbyggelige forfatterskab.
(Grad tildelt d. 10-06-05)

Gusa, Alexsandar
Excentriske venner - Om venskabet i Johannesevangeliet.
(Grad tildelt d. 11-03-05)

Lilleør, Kathrine Bang
Eventyrernes vidtlysende Blink. H.C. Andersens Eventyr og Historier læst på baggrund af et udvalg af Søren Kierkegaards tekster som litterær-æstetiske metaforer med henblik på at fremhæve en række eksistenstemaer i eventyrdigtningen.
(Grad tildelt d. 18-02-05)

Vigilius, Mikkel
Eclesiola in ecclesia i Skandinavien 1800-2000. En kirkelig fællesskabsforms historie fremvækst, udvikling og opbrud.
(Grad tildelt d. 18-02-05)

Söderquist, Kent Brian
The Isolated Self. Irony as Truth and Untruth in Søren Kierkegaard's "The Concept of Irony".
(Grad tildelt d. 01-02-05)

 

2004:

Gjerris, Mickey
Naturetik og bioteknologi. En kritisk læsning af K.E. Løgstrups forståelse af erkendelse og etik med særligt henblik på en undersøgelse af bioetiske problemstillinger ved udviklingen og anvendelsen af grise i xenotransplantationsteknologien.
(Grad tildelt d. 15-10-04)

Havsteen, Sven Rune
Musikanskuelsen i det 17. århundredes lutherske tradition.
(Grad tildelt d. 17-09-04)

Techow, Nicolai
Sinners' and Works of Law in Gal 2:15-21. A Study in Paul's Line of Thought.
(Grad tildelt d. 06-08-04)

Quist, Wenche Marit
Tidslighed og eksistens hos Kierkegaard og den tidlige Heidegger.
(Grad tildelt d. 18-06-04)

Søren Holst
Verbs and War Scroll. Studies in the Hebrew Verbal System and the Qumran.
(Grad tildelt d. 18-06-04)

Sløk, Camilla
Necesitas som distinktion. Sjælesorg i systemteoretisk perspektiv.
(Grad tildelt d. 07-04-04)

Poulsen, Birgitte Kvist
Modernitet og trinitet set i lyset af C.W.F. Hegels Geist-struktur.
(Grad tildelt d. 07-04-04)

Jensen, Eva Maria
Aufersteh'n ja aufersteh'n - Død og evighed i musikken i tiden 1890-1920.
(Grad tildelt d. 09-01-04)

 

2003:

Bruun, Søren
Viljens dialetik. En studie i forholdet mellem vilje og synd hos Søren Kierkegaard under inddragelse af K.E. Løgstrup og Martin Luther.
(Grad tildelt d. 03-07-03)

Hjelm, Ingrid
Jerusalem´s Rise to Sovereignty in Ancient Tradition and History.
(Grad tildelt d. 10-01-03)

 

2002:

Malmgart, Liselotte
Udviklingslinjer i nyere dansk diakoni. Social indsats og kirkelig selvforståelse i to kirkelige organisationer i det 20. århundrede. Samvirkende Menighedsplejer 1902-2002. Sankt Lukas Stiftelsen 1900-2000.
(Grad tildelt d. 13-09-02)

Vind, Anna
Latomus og Luther. Striden om, hvorvidt enhver god gerning er synd.
(Grad tildelt d. 22-03-02)

 

2001:

Bellows, Krista Rosenlund Larsen
Paul van Buren's Christology and Theology of Israel.
(Grad tildelt d. 23-10-01)

2000:

Nielsen, Flemming Arne Johannes
The exodus story according to Ezekiel the Tragedian and the Exodus manuscripts from Qumran.
(Grad tildelt d. 05-12-00)

Becktovic, Safet
Troens Lidenskab hos Søren Kierkegaard og i sufrismen.
(Grad tildelt d. 29-05-00)

Olsen, Jørn Henrik
Kristus i tropisk Afrika i spændingsfeltet mellem identitet og relevans.
(Grad tildelt d. 10-01-00)

Iversen, Gertrud Yde
Et brev til styrkelsen af troen og Håbet. En receptionsæstetisk læsning af Romerbrevet.
(Grad tildelt d. 10-01-00)

 

1999:

Lybecker, Bente
Maria og nåden. Nyere katolsk mariologi i økumenisk belysning.
(Grad tildelt d. 27-09-99)

Rosengren, Allan
Prose and Parallelisms. The beginning and the End of the Documentary Hypothesis.
(Grad tildelt d. 07-06-99)

Jart, Una Kalmer
Foreningen Jeunes Femmes i perioden 1946-1981.
(Grad tildelt d. 01-03-99)

Søltoft, Pia
Svimmelhedens etik - Om forholdet mellem subjektivitet og intersubjektivitet i Kierkegaards forfatterskab belyst ud fra en dialogfilosofisk indfaldsvinkel.
(Grad tildelt d. 01-03-99)

 

1998:

Thyssen, Henrik Pontippidan
Præeksistenskristologi og metafysik - Studier i Johannesprologens filosofiske baggrund.
(Grad tildelt d. 16-07-98)

Miland, Morten
Lokalmenighed som trosgenstand og erfaringsvirkelighed.
(Grad tildelt d. 23-06-98)

Østergaard, Søren
Menighedsetablering i spændingen mellem tradition og kontekst. En undersøgelse mellem 103 menighedsfællesskaber etableret i perioden 1987-92.
(Grad tildelt d. 18-06-98)

Binger, Tilde Birte
The heavens of heavens belong to Yahweh, but he gave the earth to the sons of Adam.
(Grad tildelt d. 08-06-98)

González, Dario
Idéalité et détermination: Éstude sur Kierkegaard.
(Grad tildelt d. 30-01-98)

1997:

Frandsen, Henrik Vase
Emmanuel Levinas og Kærlighedens Visdom - en religionsfilosofisk læsning.
(Grad tildelt d. 14-11-97)

Schmidt, Herman Alois
Die gebrochene Gegenwart des Vergangenen. Schreiben und Vergessen bei Kierkegaards Pseudonym Johannes Climacus.
(Grad tildelt d. 15-10-97)

Westergaard, Peter Kurt
Ludwig Wittgenstein. Hele billedligheden i vor udtryksmåde. Et eksegetisk fragment.
(Grad tildelt d. 16-05-97)

 

1995:

Petersen, Carsten Elmelund
Troens gerning. Forholdet mellem tro og gerning i vækkelses- og universitetsteologien i Norge omkring 1984 med særligt henblik på det danske udgangspunkt.
(Grad tildelt d. 11-12-95)

Dalgaard, Hanne Frøsig
Kirkens klæder. Tjenestedragter samt liturgiske dragter og tekstiludstyr i danske evangelisk-lutherske kirker siden reformationen, deres tilvirkning, brug og nutidige rolle.
(Grad tildelt d. 12-06-95)

Reuter, Lars
Dødshjælp. En etisk teologisk analyse og vurdering af den europæiske eutanasidebat fremlagt på grundlag af en oversigt over de medicinske, juridiske og teologiske holdninger i de enkelte lande.
(Grad tildelt d. 12-06-95)

Helge, Nynne
Arbejderliv og folkekirke. En undersøgelse af religionens plads i københavnske arbejderfamiliers kultur og livsform 1870 til 1950-med særlig vægt på perioden før 1920.
(Grad tildelt d. 10-03-95)

 

1994:

Nielsen, Kirsten Busch
Teologi og sandhed. Bernard Lohnergans teologiske metode fortolket i protestantisk perspektiv.
(Grad tildelt d. 09-12-94)

Petersen, Nils Holger
Det middelalderlige latinske musikdramas genre og liturgiske oprindelse.
(Grad tildelt d. 05-12-94)

Ejrnæs, Bodil
Skriftsynet igennem den danske bibelsk historie således som det afspejler sig i bibeloversættelserne og i de kommentarer, der ledsager bibelteksterne.
(Grad tildelt d. 09-05-94)

 

1993:

Sjørup, Lene
Enhed med altet. Om kvinders religiøse erfaringer.
(Grad tildelt d. 13-10-93)

Rydstrøm-Poulsen, Aage
Gudserfaring og teologisk teoridannelse i det 12. århundrede hos Ricard af Saint-Victor og Wilhelm af Saint-Thierry m.s.h.p. brugen af "caritas" hos Richard og "gratia" hos Wilhelm. (Grad tildelt d. 11-06-93)