Center for Kirkeforskning

Center for Kirkeforskning beskæftiger sig med forskning og formidling inden for kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer, forholdet mellem kirke, religion og stat nationalt og internationalt, forholdet til kirke og tro på individuelt og kollektivt niveau.

Kirker
Illustration: JAJA Architechts

Kirkeforskningen varetages af Sektionen for Praktisk Teologi ved Afdeling for Systematisk Teologi. Centerets forskning sigter mod at skabe synergi og interaktion mellem forskellige metoder og analytiske tilgange, f.eks. homiletiske, liturgividenskabelige, hymnologiske, ritualteoretiske, kirke- og religionsretlige samt antropologiske og sociologiske.

Resultater udmøntes løbende i fakultetets undervisnings- og kursustilbud samt gennem konferencer og andre formidlingstiltag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centerleder
Marlene Ringgaard Lorensen
mrl@teol.ku.dk
Tlf: +45 35 32 36 75

Teologisk Stiftskonference 2021: Sprog for det hellige - mellem det uudsigelige og det uforudsigelige

Årets konference for præster og teologer på Københavns universitet har fokus på homiletikkens vanskelige formidling af det både uudsigelige og uforudsigelige. Men den rammer også ind i hele debatten om gudstjenesten og sproglig fornyelse af liturgien. Hvad skal en prædiken? Hvad kan en tekst? Hvordan kan vi tale sammen, og i hvor høj grad lever vi af det vi får givet, men ikke har ord for?

Læs mere om årets konference her og tilmeld dig.