Center for Kirkeforskning

Center for Kirkeforskning beskæftiger sig med forskning og formidling inden for kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer, forholdet mellem kirke, religion og stat nationalt og internationalt, forholdet til kirke og tro på individuelt og kollektivt niveau.

Kirker
Illustration: JAJA Architechts

Kirkeforskningen varetages af Sektionen for Praktisk Teologi ved Afdeling for Systematisk Teologi. Centerets forskning sigter mod at skabe synergi og interaktion mellem forskellige metoder og analytiske tilgange, f.eks. homiletiske, liturgividenskabelige, hymnologiske, ritualteoretiske, kirke- og religionsretlige samt antropologiske og sociologiske.

Resultater udmøntes løbende i fakultetets undervisnings- og kursustilbud samt gennem konferencer og andre formidlingstiltag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Centerleder
Marlene Ringgaard Lorensen
mrl@teol.ku.dk
Tlf: +45 35 32 36 75