Center for Kirkeforskning

Billeder: Himmelske dage på Rådhuspladsen, Scanpix. Sydhavns kommende kirke, Sydhavn Sogn og JAJA Architects.

Center for Kirkeforskning beskæftiger sig med forskning og formidling inden for kristendommens og kirkernes praksis- og kommunikationsformer, forholdet mellem kirke, religion og stat nationalt og internationalt, forholdet til kirke og tro på individuelt og kollektivt niveau.

Kirkeforskningen varetages af Sektionen for Praktisk Teologi ved Afdeling for Systematisk Teologi. Centerets forskning sigter mod at skabe synergi og interaktion mellem forskellige metoder og analytiske tilgange, f.eks. homiletiske, liturgividenskabelige, hymnologiske, ritualteoretiske, kirke- og religionsretlige samt antropologiske og sociologiske.

Resultater udmøntes løbende i fakultetets undervisnings- og kursustilbud samt gennem konferencer og andre formidlingstiltag.