Center for Kirkeforskning

På Center for Kirkeforskning undersøger vi, hvordan folkekirken møder befolkningens eksistentielle og religiøse behov. Vores forskning er væsentlig, fordi folkekirken har et særligt ansvar som landets største organisation med over 70% af den danske befolkning som medlemmer.

Foto: pexels.com

Center for Kirkeforskning tager udgangspunkt i postsekulære teorier om, at både religion og sekularitet har betydning for den vestlige befolkning. I Den danske folkekirke udspiller forholdet mellem religion og sekularitet sig på måder der nyder bred anerkendelse i samfundet.

Centerleder Marlene Ringgaard Lorensen udtaler: “Vi oplever en stadigt stigende interesse for samarbejde, der undersøger folkekirkens arbejde med sorg og skam, tab og død.”

Samtidig er der efterspørgsel på et kritisk og konstruktivt blik på folkekirken fra et sted udenfor folkekirken.

Vi imødekommer denne efterspørgsel ved at formidle vores forskning gennem undervisning, kurser, konferencer og seminarer, og vi tilbyder formidlende foredrag i hele landet.

Vores forskning i folkekirken viser sig i tre indsatser:

  • Sjælesorg under forandring i folkekirken
  • Den folkekirkelige præst i dialog med menigheden som anden
  • Folkekirkens møde med majoritets- og minoritetsbefolkning

Ved Center for Kirkeforskning kombinerer vi flere teoretiske og metodiske tilgange.

  • Vi arbejder med praktisk-teologisk tilgange, herunder liturgividenskabelige, homiletiske, poimeniske og kirke- og religionsretlige.
  • Vi er i tæt dialog med en række øvrige teologiske fagfelter, herunder samtidsteologi, religionsfilosofi, etik, kirkehistorie og bibelforskning.
  • Vi indarbejder og bearbejder teorier fra forskellige praksisvidenskaber, herunder ritualteori, retorik, kommuikationsteori og jura.
  • Vi bruger empiriske metoder til at afdække folkekirkens praksis, både kvantitative og kvalitative.

 

Forskningen viser, at folkekirken er majoritetsbefolkningens kirke. Vi undersøger samspillet mellem folk og kirke på majoritetens præmisser. Vi udforsker også, hvilke udfordringer og muligheder der kommer fra etniske minoriteter med andre kristne og religiøse traditioner end den dansk-lutherske.

Møder mellem danskere og folkekirken
Ved vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Karen Marie Leth-Nissen

Møder mellem flygtninge og folkekirken
Ved prodekan og centerleder Marlene Ringgaard Lorensen

Strukturen bag mødet mellem folk og kirke
Ved adjungeret professor i kirke- og religionsret Lisbet Christoffersen

Kirke og folk i historisk belysning
Ved lektor i kirkehistorie Anders Holm

Det folkelige i folkekirken
Ved lektor emeritus i praktisk teologi Hans Raun Iversen

 

 

Folkekirkens tilbud om eksistentielle samtaler kaldes sjælesorg. Fordi sjælesorg er underlagt en særlig tavshedspligt, sjælesorgen skjult, men samtidig en af de mest betydningsfulde kirkelige praksisser i et postmoderne samfund, hvor den enkeltes behov for personlig livsforståelse er i centrum. Derfor foretager vi kritiske og konstruktiver undersøgelser af folkekirkens tilbud om sjælesorg i samfundet, i sindet og i samtalen. Vi arbejder både empirisk og teoretisk.

Sjælesorg i corona-, klima- og perfektionssamfundet
Ved adjunkt i praktisk teologi Mikkel Gabriel Christoffersen

Bæredygtig sjælesorg
Ved lektor i sjælesorg og projektmedarbejder ved Folkekirkes Videns og Uddannelsescenter Christine Tind Johannesen

Den sjælesørgeriske prædiken i en klimatid
Ved centerleder, lektor i praktisk teologi og prodekan Marlene Ringgaard Lorensen

Sindslidelser, sjælesorg og Søren Kierkegaard
Ved lektor i etik og religionsfilosofi ved Søren Kierkegaard forskningscenteret René Rosfort

Pastoral Appraoches to Moral Injury in Soldiers, Veterans, and Chaplains
Ved ph.d.-studerende, feltpræst i USA Jenniffer Jack

Sorggrupper i folkekirken
Ved ph.d.-studerende, sognepræst Laila Bomose

 

Præstens autoritet er under forandring, fra embedsautoritet i det moderne til flydende autenticitet i det postmoderne. På disse vilkår kommunikerer præsten med en menighed, som har sit mere eller mindre faste og normative ståsted. Vi undersøger, hvordan der skabes mening i præstens kommunikation med menigheden.

Forenende fremmedhed: Prædikenen i det tredje rum
Ved centerleder, lektor i praktisk teologi og prodekan Marlene Ringgaard Lorensen

Sjælesorg, skam og skamløshed: Etiske grænser i sjælesorgen
Ved adjunkt i praktisk teologi Mikkel Gabriel Christoffersen

 

 

 

 

Center for Kirkeforskning benytter en række forskellige empiriske metoder til at undersøge folkekirkens praksisformer.

Etnografisk forskning
Ved centerleder og prodekan Marlene Ringgaard Lorensen

Livshistorisk forskning og kvantativativ forskning
Ved vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Karen Marie Leth-Nissen

Aktionsforskning
Ved førsteamanuensis på MF, vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfund Dorte Kappelgaard

Det kvalitative interview
Ved adjunkt i praktisk teologi Mikkel Gabriel Christoffersen

 

Folkekirken:
Kvalitative studier af flygtninge og konvertitter i Folkekirken:
Empirisk undersøgelse af prædikener i lyset af flygtningesituation i 2015:

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Hans Raun Iversen Lektor emeritus +4535323716 E-mail
Lisbet Christoffersen Adjungeret professor +4535323709 E-mail
Marlene Ringgaard Lorensen Lektor, studieleder +4535323675 E-mail
Mikkel Gabriel Christoffersen Adjunkt   E-mail
René Rosfort Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535334282 E-mail

Eksterne samarbejdspartnere

Navn Titel Telefon E-mail
Christine Tind Johannessen Gæsteforsker +4520410115 cjh@teol.ku.dk
Dorte Gørtz Kappelgaard Førsteamanuensis på MF, vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfund +4535334961 dgk@teol.ku.dk
Jenniffer Jack Ph.d.-studerende, feltpræst i USA
Karen Marie Leth-Nissen Gæsteforsker +4535323624 kmn@teol.ku.dk
Laila Bomose Ph.d.-studerende, sognepræst

Kontakt

Marlene Ringgaard Lorensen
Centerleder og prodekan

Tlf.: +45 35 32 36 75
mrl@teol.ku.dk

Mikkel Gabriel Christoffersen
Adjunkt
Tlf.: +45 61 71 21 97
mch@teol.ku.dk

Konferencer

Dekorativt billede

Se kommende og tidligere konferencer her!

Ukrainske flygtninge i de danske kirker

Logo - Kritisk forum for praktisk teologi

Særnummer af Kritisk forum for praktisk teologi sætter fokus på ukrainske flygtninge.