Litteratur og links

Her kan du læse mere om fortælleren Grundtvig: 

Litteratur 

Sune Auken: Sagas Spejl. Mytologi, historie og kristendom hos N.F.S. Grundtvig. Gyldendal 2005.

Links

Fra hjemmesiden www.grundtvig.dk
https://grundtvig.dk/grundtvig/kirke/Mytologien/