18. juni 2020

Professor i kirkehistorie modtager millionbevilling til forskningsprojekt om hjemmets rolle under corona

CORONA

Professor i kirkehistorie og leder af Centre for Privacy Studies Mette Birkedal Bruun har modtaget 6,1 millioner kroner fra Carlsbergfondet til det tværfaglige forskningsprojekt STAY HOME, der undersøger, hvilken rolle hjemmet har spillet under coronakrisen 

Billede af mor og søn hjemme.
Under coronakrisen har mange børnefamilier været pressede på grund af hjemmepasning- og arbejde. Billede: Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Under coronakrisen har hjemmet fået en nøglerolle, men det har også været under pres. Krisen har sat fokus på hjemmets funktioner, grænser, modstandskraft og sårbarhed. Med nedlukningen af Danmark fik hjemmet en række nye roller, som blev understøttet af intensiverede digitale praksisser.

Hjemmets private rum bliver indlemmet i en offentlig sfære, når vi eksempelvis går i skole, på arbejde, til fitness og i kirke derhjemme. Samtidig følger smittepræventiv tracking den enkelte borger rundt i samfundet og ind bag hovedøren og rejser spørgsmålet: hvor går grænsen mellem den enkeltes privatsfære og det fælles bedste? Endelig har mindsket kontakt til skoler, arbejdspladser og sociale sammenhænge betydet, at hjemmet har lukket sig om sig selv og dem, der bor der. Det er nogle af de helt forskellige og vidt forgrenede problemfelter, som coronakrisen har medført. Hjemmet er centralt for dem alle.

Alt dette vil det tværfaglige forskningsprojekt STAY HOME, som har modtaget 6,1 millioner kroner fra Carlsbergfondet, undersøge. Forskningsprojektet ledes af professor i kirkehistorie Mette Birkedal Bruun, som er leder af Centre for Privacy Studies.

Om projektet

Projektet STAY HOME skal undersøge hjemmet som et sted, hvor arkitektonisk organisering, familiedynamikker, individuel eksistens og digitale praksisser mødes, kolliderer og forhandles. Projektet forener forskere fra arkitektur, familiestudier, teknologistudier og teologi omkring spørgsmålene: Hvordan forskydes hjemmets funktion og karakter under coronakrisen? Hvilke risici og muligheder rummer denne forskydning? Hvilken viden giver krisen os med hensyn til spørgsmålene: Hvad er et godt hjem ­– hvornår, hvordan og for hvem?

Video fra Carlsbergfondet om projektet STAY HOME:

Metodisk nybrud

Projektet sammenstiller forskning i arkitektur, familiedynamikker, teknologi og tro. Det er en ambitiøs tværfaglig kombination af forskningsfelter, som har deres egne, indbyrdes meget forskellige faglige traditioner og metoder. Det er på mange måder en dristig konstellation. Samtidig er det netop den slags integrerede undersøgelser, historikere inden for forskellige discipliner bedriver på Danmarks Grundforskningsfonds Centre for Privacy Studies.

Som arkitektur-, kirke-, social- og retshistorikere arbejder vi ud fra tanken om, at "et hjem" udgøres af en konstellation af alle mulige forhold herunder fysiske rammer og indretning, familiens indre dynamikker og udveksling med omverdenen, de tros- og værdisystemer, som beboernes forståelse af hjemmet er indfældet i samt endelig de teknologier, de bruger til at kommunikere med hinanden og med omverdenen og disse teknologiers samspil med samfundets overordnede socio-politiske struktur og begrebsverden.

Det er ikke nyt at samtænke historiske og nutidige perspektiver. De sidste måneder har været rige på eksempler på, hvor frugtbart det kan være at trække tråde mellem fx historiske epidemier og corona. I STAY HOME går vi skridtet videre og bruger en forskningshorisont fra historiske discipliner på et nutidigt materiale, der undersøges af eksperter i aktuelle forhold og problematikker inden for arkitektur, familiestudier, teknologi og teologi.

Billede af Mette Birkedal BruunProfessor i kirkehistorie Mette Birkedal Bruun leder forskningsprojektet STAY HOME.

Mål

STAY HOME identificerer, opsamler og koordinerer indsigter og forhold vedrørende hjemmet, som er vigtige at fastholde efter coronakrisen – enten fordi de er uhensigtsmæssige eller ligefrem risikable, eller fordi de rummer nogle muligheder, som vi kan udnytte på længere sigt.

Projektet har en her-og-nu dimension, der gælder fastholdelsen af nogle erfaringer, mens vi har dem tæt inde på livet. Men vigtigheden ligger først og fremmest i dét længere perspektiv, der handler om at udvinde indsigter, der bidrager til en menneskeligt hensigtsmæssig indretning af vores hjem i alle dets fysiske, tekniske, sociale og eksistentielle facetter.

Forskningshold

Projektet omfatter 15 forskere fra Det Teologiske Fakultet, ITU, KADK, SAXO Instituttet og Centre for Privacy Studies samt en redaktør, som skal samle trådene og bidrage til formidling af forskningsresultaterne.

Co-PIs er:

Brit Ross Winthereik, Professor ved Department of Business IT og leder af Center for Digital Velfærd ved IT Universitet og co-PI på Deltagelsens grammatik: Hvad kan vi lære af den øjeblikkelige og gen­nemgribende digitalisering af hverdagslivet under coronakrisen? (VELUX Fonden)

Karen A. Vallgårda, Lektor ved SAXO Instituttet, KU og leder af Sapere Aude projektet The Politics of Fa­mily Se­crecy

Peter Thule Kristensen, Professor i Arkitekturhistorie og leder af Det internationale kandidatprogram Spatial Design samt forskergruppen Interior Research, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitek­tur, Design og Konservering (KADK)

Forskerne i STAY HOME samarbejder med en række eksterne partnere om dataindsamling, herunder Techno Anthropological Research Lab, AAU, Nationalmuseets Dagbogsprojekt: Indsamling af danskernes hverdagsberetninger under Corona-krisen (VELUX Fonden) samt Dannerstiftelsen og Børnetelefonen.