23. marts 2021

Ny kortlægning af det social-etiske arbejde i Københavns Stift: Sognene kan lære meget af hinanden

Social-etisk arbejde

Der er en stor bredde i de indsatser og aktiviteter for socialt udsatte, som sognekirkerne i Københavns Stift arbejder med, lyder konklusionen i en ny undersøgelse. Sognene bør dele mere ud af deres erfaringer og inspirere hinanden, mener ph.d. og gæsteforsker Karen Marie Leth-Nissen, som står bag undersøgelsen

Foto: Folkekirken
Foto: Folkekirken

Der er en stor bredde i de indsatser for socialt udsatte, som sognekirkerne i Københavns Stift arbejder med.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny undersøgelse af det social-etiske arbejde i sognekirkerne i Københavns Stift, som dækker København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Bornholms kommuner.

Af de mange aktiviteter kan blandt andet nævnes julehjælp, ældremøder, fællesspisning, akut kontant nødhjælp, samtaler med psykisk syge eller misbrugere og sommerlejre for børn, som ellers ikke kommer på sommerferie.

Det er cand.theol. og ph.d. Karen Marie Leth-Nissen, som har gennemført undersøgelsen under Center for Kirkeforskning ved Det Teologiske Fakultet. Hun ser en stor bredde i sognenes indsatser, som alle tager udgangspunkt i helt lokale udfordringer eller ideer, men hun synes også, at sognene sagtens kunne dele mere ud af deres erfaringer og på den måde lære af hinanden:

”Der sker så mange spændende ting i sognene. Samtidig fortæller menighedsrådene også om de udfordringer, de gerne ville kunne løfte. Jeg er sikker på, at sognene kan inspirere hinanden til løsning af nogle af de lokale opgaver på gode måder,” siger hun og påpeger, at der i nogle tilfælde også er brug for at arbejde på tværs af sognene:

”I indsatser, der for eksempel er rettet mod mennesker med komplekse sociale udfordringer som hjemløshed, kan der være brug for at arbejde på tværs af sognene med en øget professionalisering af de social-etiske indsatser. Det kan være gennem ansættelse af medarbejdere til området, eller gennem øget samarbejde med eksempelvis folkekirkelige organisationer med specialviden inden for social-etisk arbejde.”

Undersøgelsen viser også, at mange af kirkernes social-etiske indsatser ofte er sat i gang og drevet af enkeltpersoner eller grupper fra sognet med opbakning fra menighedsrådet. Indsatserne hviler altså på ildsjæle, hvilket indebærer en risiko for, at indsatserne lukkes ned, når ildsjælene ikke længere har tid eller kræfter. I rapporten foreslås det derfor, at man arbejder med en bredere forankring i enten menighedsråd eller en medarbejdergruppe.

Hvordan ser fremtiden ud for det social-etiske arbejde i Københavns Stift?

”Det Social-etiske Udvalg under Stiftsrådet vil gerne arbejde videre og hjælpe sognene med at udvikle på de mange indsatser, også gennem nye samarbejdspartnere i kommuner og de frie folkekirkelige organisationer. Her er også spørgsmålet om, hvordan man sikrer en bredere lokal forankring tænkt med ind. Det er meget vigtigt for at undgå, at indsatserne ophører i utide,” siger Karen Marie Leth-Nissen.

Læs rapporten "Social-etisk arbejde i sognene i Københavns Stift" her.