11. maj 2022

Teologiske perspektiver på krigen i Ukraine

KONFERENCE

Krigen i Ukraine italesættes af krigens parter inden for rammerne af et udpræget religiøst præget verdensbillede. I Rusland skal den hellige russiske verden forsvares mod Vesten, mens Ukraine ønsker at rive sig fri fra dette national-religiøse russiske verdensbillede og skabe deres egen identitet, som er båret af deres egne selvstændige kirker. Konferencen ’Teologiske perspektiver på krigen i Ukraine’ sætter fokus på, hvordan denne religiøse dimension er afgørende for flygtningenes identitet, når de ankommer til Danmark, og at det er afgørende, at vi forstår og imødekommer deres religiøse baggrund i kristendommen, hvis flygtningene skal bydes velkomne.

Kors og ukranisk flag

- Krigen i Ukraine rejser både teologiske spørgsmål om russiske og ukrainske kirkers rolle i selve krigen, og praktiske spørgsmål om, hvordan danske kirker kan gøre en forskel for de ukrainske flygtninge. Disse spørgsmål er tæt forbundne og afgørende for at forstå både konflikten og dens ofre, siger Marlene Ringgaard Lorensen, prodekan ved Det Teologiske Fakultet samt leder af Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet og uddyber:

- Derfor afholder vi nu en konference, hvor centrale kirkelige, politiske og forskningsmæssige aktører samles for at kvalificere de teologiske perspektiver på krigen og den kirkelige respons i Ukraine og i mødet med ukrainske flygtninge i Danmark.

Og behovet for konference er stor.

- Danske kirker spiller en væsentlig rolle som frontpersonale i integrationsindsatsen. Flere præster har allerede åbnet dørene for flygtningene, og håbet og ambitionen er, at konferencen kan give præster, kirker og kirkelige sociale organisationer et udgangspunkt for at forstå de nye flygtninge og konkrete svar på, hvad de kan gøre, siger adjunkt Mikkel Gabriel Christoffersen fra Center for Kirkeforskning ved Det Teologiske Fakultet.

Konferencen ’Teologiske perspektiver på krigen i Ukraine’ finder sted den 17. maj 2022 på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Særnummer fra Kritisk forum for praktisk teologi
I et nyt særnummer fra Kritisk formum for praktisk teologi kan man læse mere om, hvordan der er et voksende behov for, at de danske kirker forholder sig til krigen i Ukraine samt de flygtningene, der kommer til Danmark.

Emner