27. maj 2013

Ny MSO professor i Kirkehistorie

Med tiltrædelse 15. juni 2013 er cand. theol., ph.d. Anna Vind ansat som professor MSO i kirkehistorie.

Blandt Anna Vinds forskningsområder er reformationshistorie. Luthers teologi og moderne Lutherreception.

Fra 2010 til 2013 har hun været leder af det kollektive forskningsprojekt In-visibilis. Synlighed og transcendens i religion, kunst og etik som er finansieret af Carlsbergfondet og Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Afdeling for Kirkehistorie glæder man sig over ansættelsen:

- Afdelingen ser frem til samarbejdet med Anna Vind og glæder sig over, at hun nu bliver en aktiv del af vores undervisningsaktiviteter og den løbende vejledning af de studerende inden for det kirkehistoriske hovedområde. Derudover betyder Anna Vinds forskningsmæssige interesse i studiet af reformationen og dens receptionshistoriske betydning i en dansk og europæisk kontekst en yderligere styrkelse af dette særlige forskningsfelt ved afdelingen, som vi også ser frem til at kunne udbygge over de kommende år, Carsten Selch Jensen, afdelingsleder, Afdeling for Kirkehistorie.