Forskningsstrategi 2020-2023 for Det Teologiske Fakultet

 

Med forskningsstrategi 2020-2023 ønsker Det Teologiske Fakultet at understøtte forskningsindsatsen for den enkelte videnskabelige medarbejder, for afdelingerne og for fakultetet. Strategiens formål er at inspirere til og fremme den videre udvikling af forskning af høj kvalitet inden for fakultetets forskningsområder. 

Forskningsstrategi 2020-2023 er udarbejdet inden for rammerne af fakultetets Mål- og handleplan, der på sin side er en udmøntning af Københavns Universitets Strategi 2023. Talent og samarbejde.

Forskningsstrategi 2020-2023 er udarbejdet af dekan, forskningsudvalgsformand og afdelingsledere. Sidstnævnte har ansvar for afdelingernes udarbejdelse af egne strategier og for at følge op herpå, mens dekanen har det overordnede ansvar for fakultetets forskningsstrategi og opfølgning herpå.

Forskningsudvalget og Akademisk Råd har drøftet forskningsstrategi 2020-2023 forud for, at denne er lagt endeligt fast.

Det Teologiske Fakultet
November 2019