Afdeling for Systematisk Teologi

Afdeling for Systematisk Teologi undersøger og gennemtænker den kristne tro kritisk i sammenhæng med nutidens kulturelle, religiøse og filosofiske tanke- og livsformer.

Kierkegaard Auditoriet

Visionen for Afdeling for Systematisk Teologi er at udforske og undersøge samtidens teologi gennem disciplinerne Dogmatik med Økumeniske Teologi, Etik og Religionsfilosofi og Praktisk Teologi. Det er afdelingens ambition at adressere aktuelle spørgsmål i kirken, kulturen og samfundet med udgangspunkt i de systematiske discipliner i en tæt udveksling med andre teologiske discipliner og andre akademiske felter.

Forskningsområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsstrategi

 

 

 

 

 

Visionen for Afdeling for Systematisk Teologi er at udforske og undersøge samtidens teologi gennem disciplinerne Dogmatik med Økumeniske Teologi, Etik og Religionsfilosofi og Praktisk Teologi. Det er afdelingens ambition at adressere aktuelle spørgsmål i kirken, kulturen og samfundet med udgangspunkt i de systematiske discipliner i en tæt udveksling med andre teologiske discipliner og andre akademiske felter.

For Dogmatik indebærer visionen for forskningen analyser, fortolkning og begrebslig afklaring af klassiske kristne temaer som læren om den treenige Gud, om mennesket, om skabelse, frelse og de sidste ting. Med hovedvægt på dialektisk og post-dialektisk teologi, herunder økumenisk teologi og religionernes teologi, integrerer dogmatikken kritiske og konstruktive tilgange.

For Etik og Religionsfilosofi indebærer visionen analyse, fortolkning og begrebsliggørelse af etiske, religiøse og filosofiske aspekter af moderne og senmoderne tænkning. I fokus er religion og religionskritik efter oplysningstiden, identitet og narrativitet, eksistens og normativitet, selv og socialitet og Kierkegaardstudier.Tilgangen er primært præget af fænomenologi og hermeneutik med interdisciplinære udblik til discipliner som æstetik, litteraturvidenskab og psykiatri.

For Praktisk Teologi leder visionen til udforskning af kristne praksisformer i ritualer, liturgier, prædikener, salmer, sjælesorg og menighedsliv, herunder diakoni og mission. I kombination af empiriske og klassiske tilgange omfatter forskningsfeltet studier af forholdet mellem samfund og kirke og mellem kirke og medier samt studier af forholdet mellem kirke og kultur og kulturarv.

 

 

 

 

 

Centre, projekter og andre initiativer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Protestant Legacies in Nordic Law
    Et forskningsprojekt om forholdet mellem den lutherske flertalstradition og udviklingen af samfundets love i de nordiske lande i løbet af de sidste 500 år.

  • Network for Scandinavian Creation Theology
    The network is a collaboration between Scandinavian and American theologians on contemporary rearticulations of Scandinavian creation theology, in the tradition of Grundtvig, Løgstrup, Wingren, and Regin Prenter. A 2-year grant has been provided by Nordforsk for activities at the universities of Oslo, Lund, and Copenhagen.
    Kontaktpersoner: Niels Henrik Gregersen og Jakob Wolf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Kierkegaard workshops.
Åbne, forskningsorienterede læsninger af Søren Kierkegaards værker.
Kontakt: René Rosfort

Initiativ til studiet af eksistens- og livsstilsparadokser.
Gruppen er vært for kollektive og selvstændige forskningsprojekter og afholder faste møder og åbne arrangementer. Arbejdet er teologisk-tværfagligt og udfolder sig på baggrund af nyere eksistens og befrielsesteologi, nyere medicin, eksistensfilosofi og fænomenologi, fænomenologisk og eksistentiel sociologi samt psykoanalyse.
Kontakt: Johanne S. T. Kristensen

 

 

 

 

 

 

Samarbejde

 

 

 

 

 

Afdeling for Systematisk Teologi samarbejder med forskellige institutioner, organisationer, virksomheder og private. Er du interesseret i et samarbejde men i tvivl om den rette indgang, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Christine Svinth-Værge Põder. Ønsker du eller din organisation at indgå et samarbejde med os, kan du også læse om de mest almindelige samarbejdsmuligheder på universitetets portal for samarbejde med erhvervsliv og myndigheder.

Samarbejde med offentlige institutioner

Afdeling for Systematisk Teologi samarbejder med offentlige institutioner som f.eks. kommuner eller gymnasier. Vi tilbyder gennemførsel af undersøgelser, udfærdigelse af rapporter og anbefalinger, specialfremstillede kurser og efteruddannelse. Kontakt afdelingsleder, leder af Efter- og Videre Uddannelse, eller ansvarlig for gymnasietilbud.

Samarbejde med private virksomheder

Afdeling for Systematisk Teologi tilbyder samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter (f.eks. erhvervs ph.d. eller postdoc), Vi tilbyder gennemførsel af undersøgelser, udfærdigelse af rapporter og anbefalinger, specialfremstillede kurser, undervisningsforløb og kompakte efteruddannelses kurser. Kontakt afdelingsleder eller leder af Efter- og videre Uddannelse.

Samarbejde med kirkelige institutioner og organisationer

Afdeling for Systematisk Teologi tilbyder samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter (f.eks. fripladser til ph.d.-studerende eller erhvervs ph.d. eller postdoc), gennemførsel af undersøgelser (f.eks. for stifter eller provstier), udfærdigelse af rapporter og anbefalinger, specialfremstillede kurser, efteruddannelse og foredrag. Kontakt afdelingsleder, leder af Efter- og videre Uddannelse eller leder af Center for Kirkeforskning.

Samarbejde med andre fakulteter og universiteter

Afdeling for Systematiske Teologi samarbejder om forskning med andre nationale og internationale universiteter. Det drejer sig typisk om større forskningsprojekter, tidsskrifter, publikationer eller ph.d.-vejledning. Kontakt afdelingsleder, relevante forskere eller fakultetets ph.d.-skole om det.

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Agana-Nsiire Agana Gæsteforsker   E-mail
Amanda Marie Platek Gæsteforsker   E-mail
Amber Bowen Gæsteforsker   E-mail
Anne-Milla Wichmann Kristensen Ph.d.-stipendiat +4535337882 E-mail
Bent Flemming Nielsen Professor emeritus +4535323714 E-mail
Bjarke Mørkøre Stigel Hansen Gæsteforsker   E-mail
Bruce Kirmmse Gæsteforsker +4535333006 E-mail
Carsten Pallesen Lektor +4535323680 E-mail
Cassandre Caballero Ph.d.-stipendiat   E-mail
Christine Svinth-Værge Põder Lektor +4535323679 E-mail
Christine Tind Johannessen Gæsteforsker +4520410115 E-mail
Dina Amlund Ph.d.-studerende +4535321062 E-mail
Ettore Rocca Adjungeret professor +4535326172 E-mail
Giulia Longo Gæsteforsker   E-mail
Hans Raun Iversen Lektor emeritus +4535323716 E-mail
Iben Damgaard Lektor +4535323678 E-mail
Jakob Wolf Lektor emeritus +4535323715 E-mail
Jan Jasper L Mathé Ph.d.-stipendiat   E-mail
Joakim Garff Centerleder, lektor +4535330146 E-mail
Joanna Mikolajczyk Winterø Ph.d.-stipendiat +4535320323 E-mail
Johanne Stubbe T Kristensen Lektor +4540450914 E-mail
Juan Evaristo Valls Boix Gæsteforsker   E-mail
Jun Feng Gæsteforsker   E-mail
Jørgen Schøler Nielsen Adjungeret professor   E-mail
Kent Brian Soderquist Ekstern lektor +4535336109 E-mail
Kristian Mejrup Gæsteforsker   E-mail
Lena Isabell Mausbach Gæsteforsker   E-mail
Lisbet Christoffersen Adjungeret professor +4535323709 E-mail
Mads Peter Karlsen Lektor +4535329442 E-mail
Marlene Ringgaard Lorensen Lektor, studieleder +4535323675 E-mail
Mikkel Gabriel Christoffersen Adjunkt   E-mail
Nete Helene Enggaard Gæsteforsker +4535337075 E-mail
Niels Henrik Gregersen Professor +4535323681 E-mail
Niels Jørgen Cappelørn Professor emeritus +4535332361 E-mail
Presley Henrique Martins Gæsteforsker   E-mail
René Rosfort Lektor +4535334282 E-mail
Thomas Østergaard Wittendorff Gæsteforsker +4527324671 E-mail
Tyler Sergent Gæsteforsker   E-mail
Ville Hämäläinen Gæsteforsker   E-mail

Kontakt

Tlf.: +45 35 32 36 79

Kirke bag skærmen: Refleksioner under coronakrisen

Se tre oplæg fra webinaret "Kirke bag skærmen: Refleksioner under coronakrisen", der blev holdt den 20. maj 2020. Oplægsholderne var postdoc Karen Marie Leth-Nissen, lektor Carsten Pallesen og professor Niels Henrik Gregersen.

Du kan se de tre oplæg her.