Collegium Biblicum - Dansk eksegetisk selskab

Collegium Biblicum er et forum for personer, der beskæftiger sig professionelt med fortolkning af Bibelen (Gammel Testamente og Ny Testamente) på henholdsvis hebraisk og græsk.

Selskabet, der har ca. 75 medlemmer, består oftest af præster eller forskere på universiteterne i København og Aarhus. Collegium Biblicum mødes en gang om året til årsmødet, hvor der holdes foredrag og drøftes aktuelle emner. Foredragene udgives efterfølgende i et elektronisk årsskrift.

Årsmøde 2021

Collegium Biblicum holder årsmøde i Aarhus den 18.-19. januar 2021 med generalforsamling. Program følger.

Bestyrelse:

  • Gitte Buch-Hansen (næstformand)
  • René Falkenberg (formand)
  • Jacob Mortensen
  • Frederik Poulsen (kasserer)
  • Martin Wemmelund