Collegium Biblicum - Dansk eksegetisk selskab

Collegium Biblicum er et forum for personer, der beskæftiger sig professionelt med fortolkningen af Bibelen og emner af relevans for bibelforskningen.

Selskabet, der har ca. 70 medlemmer, består af præster og forskere på universiteterne i København og Aarhus. Collegium Biblicum mødes hvert år i januar, hvor der holdes foredrag og drøftes aktuelle emner.

Årsmøde 2024

Collegium Biblicum holder årsmøde om bibeloversættelse i København den 29.-30. januar 2024 med generalforsamling. Program følger.

Bestyrelse:

  • Frederik Poulsen (formand)
  • Gitte Buch-Hansen (næstformand)
  • Jacob Mortensen (kasserer)
  • Rosanne Liebermann
  • Kristian Mejrup