Collegium Biblicum - Dansk eksegetisk selskab – Københavns Universitet

Afdeling for Bibelsk Eksegese > Collegium Biblicum - D...

Collegium Biblicum - Dansk eksegetisk selskab

Collegium Biblicum er et forum for personer, der beskæftiger sig professionelt med fortolkning af Bibelen (Gammel Testamente og Ny Testamente) på henholdsvis hebraisk og græsk.

Selskabet, der har ca. 100 medlemmer, består oftest af præster eller forskere på universiteterne i København og Aarhus. Collegium Biblicum mødes en gang om året til årsmødet, hvor der holdes foredrag og drøftes aktuelle emner. Foredragene udgives efterfølgende i et elektronisk årsskrift.

Årsmøde 2018:
Collegium Biblicum holdt årsmøde i København den 22.-23. januar 2018 med generalforsamling.

Bestyrelse:

  • Anne Katrine Gudme (kasserer)
  • Heike Omerzu (formand og redaktør af hjemmesiden)
  • Jan Dietrich
  • Jacob Mortensen
  • Martin Wemmelund