Collegium Biblicum - Dansk eksegetisk selskab

Collegium Biblicum er et forum for personer, der beskæftiger sig professionelt med fortolkning af Bibelen (Gammel Testamente og Ny Testamente) på henholdsvis hebraisk og græsk.

Selskabet, der har ca. 100 medlemmer, består oftest af præster eller forskere på universiteterne i København og Aarhus. Collegium Biblicum mødes en gang om året til årsmødet, hvor der holdes foredrag og drøftes aktuelle emner. Foredragene udgives efterfølgende i et elektronisk årsskrift.

Årsmøde 2019:
Collegium Biblicum holdt årsmøde i Aarhus den 21.-22. januar 2019 med generalforsamling.

Bestyrelse:

  • Frederik Poulsen (kasserer)
  • Heike Omerzu (formand og redaktør af hjemmesiden)
  • Jan Dietrich
  • Jacob Mortensen
  • Martin Wemmelund