Collegium Biblicum - Dansk eksegetisk selskab – Københavns Universitet

Afdeling for Bibelsk Eksegese > Collegium Biblicum - D...

Collegium Biblicum - Dansk eksegetisk selskab

Collegium Biblicum er et selskab, der har til formål at fremme videnskabelig forskning inden for bibelfagene, navnlig ved at foranledige møder til drøftelse af videnskabelige spørgsmål, tage initiativet til videnskabelige undersøgelser og virke for udgivelse af videnskabelige skrifter.Årsmøde 2018:

Collegium Biblicum holder årsmøde i København den 22.-23. januar 2018 med generalforsamling.

Bestyrelse:

  • Anne Katrine Gudme (kasserer)
  • Heike Omerzu (formand og redaktør af hjemmesiden)
  • Jan Dietrich
  • Jacob Mortensen
  • Martin Wemmelund