Collegium Biblicums Talentpris

Hvert år uddeler foreningen en talentpris til det bedste eksegetiske kandidatspeciale og det bedste eksegetiske BA projekt.

Siden 2009 har Collegium Biblicum hvert år uddelt en talentpris til en særligt god eksegetisk opgave. I begyndelsen var det kun specialer, der kunne nomineres, men i 2013 begyndte foreningen også at uddele en talentpris til bedste BA projekt. Modtagerne af Collegium Biblicums talentpriser bliver inviteret til foreningens årlige møde, hvor de bliver hædret, og får mulighed for at fremlægge den prisvindende opgave. Et resumé af opgaven bliver også trykt i Collegium Biblicums Årsskrift.

Hvad er talent?

Talentpriserne skal fremme dygtige studerendes interesse for faget, og give dem en velfortjent anerkendelse, hvis de har præsteret noget særligt. Bestyrelsen evaluerer de indstillede opgaver på baggrund af tre parametre, der tilsammen demonstrerer en solid kernefaglighed: godt eksegetisk håndværk, selvstændighed og opfindsomhed.

Hvordan indstiller man til talentprisen?

Alle bachelorprojektor eller kandidatspecialer, der er afleveret inden for bibelsk eksegese i løbet af det forgangne år, kan komme i betragtning til Collegium Biblicums talentpris. Det er vejlederen, der skriver en motivation, og således nominerer en opgave til talentprisen, hvorefter Collegium Biblicums bestyrelse udvælger to vindere: et bachelorprojekt og et kandidatspeciale. Ud over æren og muligheden for at præsentere sit projekt for Collegium Biblicums medlemmer, uddeles der et beløb for bedste bachelorprojekt på 2000 kr., og for bedste speciale på 3000 kr.

Indstillinger til talentprisen skal sendes per mail til formanden for Collegium Biblicum, Frederik Poulsen (fpo@teol.ku.dk), senest den 1. december.

Indstillingen skal indeholde:

  • en kort motivation (max 2 sider), der redegør for, hvordan opgaven demonstrerer talent i form af de tre parametre godt eksegetisk håndværk, selvstændighed og opfindsomhed.
  • Navn og kontaktoplysninger på opgavens forfatter.

Selve opgaven og et eventuelt votum skal ikke medsendes indstillingen.