Søren Kierkegaard-biblioteket

 • A 1 Håndbøger: encyklopædier, leksika, ordbøger, bibliografier i almindelighed
 • A 2 Kierkegaard-bibliografier og litteratur om Kierkegaard-studiet
 • B Udenlandsk åndshistorie (incl. teologi og filosofi), udgaver og behandlinger af f.eks. Platon, Hegel og Goethe
 • C Dansk åndshistorie
 • D 1 Kierkegaards slægt
 • D 2 Københavns topografi og realia på Kierkegaards tid
 • D 3 Kierkegaard i samtiden, anmeldelser og polemik (særtryk)
 • E Søren Kierkegaards bibliotek, rekonstrueret. Opstillet i nummerorden efter auktionskataloget. (Ordbøger og tilsvarende markeres, men er placeret i de øvrige grupper) (henv. til bibliotekarerne)
 • E supp Gamle og sjældne bøger (henv. til bibliotekarerne)
 • F 1 a Værker og papirer af Søren Kierkegaard
 • F 1 b Enkeltudgaver af Søren Kierkegaard
 • F 2 Oversættelser af Kierkegaards værker (underopdelt efter sprog)
 • G 1 Litteratur om Kierkegaard, samleværker
 • G 2 Litteratur om Kierkegaard, monografier
 • G 3 Litteratur om Kierkegaard / amerikanske dissertationer
 • G 4 Upublicerede afhandlinger om Kierkegaard
 • H Litteratur influeret af Kierkegaard