Hvor står bøgerne?

Godt halvdelen af bøgerne er opstillet på gangene i de afdelinger, hvor de fagligt hører til. Hvor intet er angivet i oversigterne, er bøgerne opstillet dér.
Resten er opstillet i 3 rum i kælderen, angivet med K 1, K 2 og K 3.

Et klik på opstillingssignaturen udfører en søgning i Det Kgl. Biblioteks søgesystem.

Bibliotek for Bibelsk Eksegese

  Hele Bibelen  (A)
  Det gamle Testamente (B)
  Jødedommen (C)
  Det nye Testamente (D)
  Den efterapostolske tid (E)

Bibliotek for Kirkehistorie

  Almen kirke- og missionshistorie (H - O)
  Dansk kirkehistorie (V)
  Kirkekunst og arkitektur (KKA)
  Salmeregistranten (V l)

Bibliotek for Systematisk Teologi

  Dogmatik (S)
  Etik (T)
  Religionsfilosofi/Filosofi (U)
  Praktisk teologi (1 - 5)
  Økumenisk teologi (I - XX)

Koranstudier (Y)

Religionsvidenskab (II 7 - II 8)

Søren Kierkegaard-Biblioteket (A - H)