V Dansk Kirkehistorie

 • V a Hele perioden, diverse   (opstillet i K 1)
  • V a 0 Almene og sproglige leksika
  • V a 1 Dansk historie
  • V a 2 Dansk litteratur- og sproghistorie
  • V a 3 Dansk kirkehistorie
  • V a 4 Tidsskrifter

  • V a 5 Bibliografi (Herfra opstillet i K 2)
 • V b Hjælpemidler, diverse
 • V c Middelalderen
  • V c 1 Tekstsamlinger
  • V c 2 Forskellige forfattere og fremstillinger
 • V d 16. århundrede
  • V d 1 Tekstsamlinger
  • V d 2 Forskellige forfattere og fremstillinger
 • V e 17. århundrede
  • V e 1 Tekstsamlinger
  • V e 2 Forskellige forfattere og fremstillinger
 • V f 18. århundrede
  • V f 1 Værker om det 18. århundrede
  • V f 2 Forskellige forfattere
  • V f 3 Anonymer og samlinger
  • V f 4 Oversættelser
 • V g 19. århundrede
  • V g 1 Værker om det 19. århundrede
  • V g 2 Forskellige forfattere
  • V g 3 Anonymer og samlinger
  • V g 4 Oversættelser
  • V g 5 Teologiske småskrifter
  • V g 6 Taler og prædikener
 • V h 19. og 20. århundrede
  • V h 1 Vækkelser
  • V h 2 Oxfordbevægelsen
  • V h 3 Sekter
  • V h 4 Grundtvigianismen
  • V h 5 Folkehøjskolen/friskolen
  • V h 6 Indre Mission og Kirkeligt Centrum
  • V h 7 Kirkelige institutioner og foreninger
   • V h 7 i Forskellige kirkelige institutioner og foreninger (herunder bibelselskaber)
   • V h 7 ii Diakonissestiftelser
   • V h 7 iii Den Københavnske Kirkesag
   • V h 7 iv Den Kristelige Studenterbevægelse
  • V h 8 Ydre mission
  • V h 9 Kirkeforfatning
  • V h 10 Seriepublikationer
  • V h 11 Kristendom og socialisme
 • V i 20. og 21. århundrede
  • V i 1 Værker om det 20. og det 21. århundrede
  • V i 2 Forskellige forfattere
  • V i 3 Seriepublikationer
  • V i 4 Anonymer
  • V i 5 Oversættelser
  • V k Bibeludgaver (V k 1 - V k 2 iii opstillet i arkiv. Spørg bibliotekarerne)
   • V k 1 Grundtekster og andre sprog
   • V k 2 Danske oversættelser
   • V k 3 Fortolkninger (herfra igen opstillet i K 2)

  • V l Salmeregistranten
  • V m Kateketik
   • V m 1 Katekismer og lærebøger
   • V m 2 Kateketisk litteratur
  • V n Gudstjeneste og præstegerning
  • V q Sønderjylland
   • Is Island