Praktisk teologi

1 Adfærdsvidenskaberne

 • 1.1 Sociologi
  • 1.1.1 Generel sociologi, håndbøger, readers
  • 1.1.2 Sociologiens historie, udvikling, teori
  • 1.1.3 Biografier (incl. bibliografier)
  • 1.1.4 Enkelte emner
 • 1.2 Psykologi
  • 1.2.1 Generel psykologi, håndbøger, readers
  • 1.2.2 Psykologiens historie, udvikling, teori
  • 1.2.3 Biografier (inkl. bibliografier)
  • 1.2.4 Enkelte emner – indlærings-, perceptions-, personligheds- og udviklingspsykologi, terapi
 • 1.3 Religionsvidenskab
  • 1.3.1 Religionspædagogik, religionspædagogiske teoridannelser, filosofisk grundlag for pædagogikken (Erziehungswissenschaft)
   • 1.3.1.1 Generel indledning
   • 1.3.1.2 Skolernes (børns) kristendomsundervisning
   • 1.3.1.3 Kateketik (inkl. konfirmandmateriale)
  • 1.3.2 Religionspsykologi
   • 1.3.2.1 Generel religionspsykologi, teori, historie
   • 1.3.2.2 Bibliografi og indledende skrifter
   • 1.3.2.3 Religiøs indstilling og dimensioner ved religion
   • 1.3.2.4 Måling af religiøs indstilling
   • 1.3.2.5 Enkelte emner
  • 1.3.3 Religionssociologi
   • 1.3.3.1 Generel religionssociologi, håndbøger, readers, teori
   • 1.3.3.2 Bibliografi og indledende skrifter
   • 1.3.3.3 Empiriske undersøgelser
   • 1.3.3.4 Religiøse organisationer m.m. (inkl. bevægelser og konfessioner)
   • 1.3.3.5 Religion og politik (inkl. stat og kirke)
   • 1.3.3.6 Religion og økonomi (inkl. religion og sociale forhold)
   • 1.3.3.7 Religion og kultur (inkl. ungdomsreligion og religion i USA)
   • 1.3.3.8 Kirkesociologi (inkl. folkekirke, folkereligion og kilder hertil)
   • 1.3.3.9 Ikke-kristne religioner
   • 1.3.3.10 Sækularisering
  • 1.3.4 Filosofi
  • 1.3.5 Videnskabsteori
 • 1.4 Metodologi
 • 1.5 Antropologi
  • 1.5.1 Generel antropologi (inkl. 3. verden)
  • 1.5.2 Socialantropologi
  • 1.5.3 Antropologisk metode

2 Praktisk teologi

   • 2.1.1 Generel indledning, håndbøger
   • 2.1.2 Fundamentalteologi
  • 2.2 Homiletik
   • 2.2.1 Prædikensamlinger
   • 2.2.2 Underdelt
   • 2.2.3 Forkyndelsesanalyse
   • 2.2.4 Tekst (eksegese og prædikener) (forberedelse)
   • 2.2.5 Narrativ teologi
  • 2.3 Liturgik og hymnologi m.m. Kunst
  • 2.4 Pastoralteologi
   • 2.4.1 Sjælesorg (inkl. sjælesorg og psykoanalyse)
   • 2.4.2 Præstens funktion (inkl. præsterollesociologi)
   • 2.4.3 Præstens uddannelse
   • 2.4.4 Kirkesyn og menighedsliv
   • 2.4.5 Mission og kirkevækst
   • 2.4.6 Diakoni og socialt arbejde
  • 2.5 Kirkeret, love, forslag. betænkninger
  • 2.7 Kommunikation og sprog
   • 2.7.1 Kommunikationsteori (inkl. massemedier)
   • 2.7.2 Sprogteori
   • 2.7.3 Litteraturvidenskab, skønlitteratur og film
 • 3 Tidsskrifter
  • 3.1 Sociologi og psykologi
  • 3.2 Religionsvidenskab
  • 3.4 Praktisk teologi
  • 3.5 Kirkefondet
 • 4 Praktisk teologi i praksis
  • 4.1 Kaj Munk
   • 4.1.1 Bøger af Kaj Munk
   • 4.1.2 Bøger om Kaj Munk
 • 5 København (Kirken i storbyen)