C Jødedommen

Hele gruppe C er opstillet i K 1.

 • CA Tidsskrifter, årbøger og monografiserier
 • CC Blandede skrifter af flere forfattere (inkl. festskrifter og kongresbind)
 • CE Enkelte forfatteres samlede eller udvalgte værker
 • CG Encyklopædier og andre opslagsværker
 • CI Bibliografi og forskningshistorie
 • CK Tekstudgaver (med eller uden oversættelse og kommentar)
  • CKA De gammeltestamentlige apokryfer
   • CKAA Apokryferne eller dele deraf på græsk (se også BLA)
   • CKAB Fragmenter på hebraisk eller aramaisk (se også BKBB)
   • CKAC Apokryferne eller dele deraf på latin (se også BLG og BLH)
  • CKB Pseudepigraferne:
   • CKBA Pseudepigrafiske skrifter på latin
   • CKBB - - græsk
   • CKBC - - syrisk
   • CKBD - - hebraisk/aramaisk
   • CKBE - - arabisk
   • CKBF - - ætiopisk
   • CKBG - - koptisk
   • CKBH - - armenisk
   • CKBI - - georgisk
   • CKBJ - - slavisk
  • CKC (ikke-bibelske) Dødehavstekster
   • CKCA Dødehavstekster på hebraisk + Damaskusskriftet
   • CKCB Fragmenter på aramaisk
   • CKCC Fragmenter på græsk
   • CKCD Samaritanske tekster
  • CKD Josefus:
   • CKDA Samlede skrifter
   • CKDB Enkelte skrifter
  • CKE Philo:
   • CKEA Samlede skrifter
   • CKEB Enkelte skrifter
  • CKF Den rabbinske litteratur:
   • CKFA Midrashim:
    • CKFAA  Halakiske Midrasim til Pentateuken
    • CKFAB Senere Midrasim til Pentateuken
    • CKFAC  Midrashim til Profeterne
    • CKFAD  Midrashim til Salmerne
    • CKFAE Midrashim til De fem Megillot
    • CKFAF Midrashim til de øvrige hagiografer
    • CKFAG  Haggada shel Pesakh
    • CKFAH  Megillat Ta'anit og andre skrifter af tannaitisk oprindelse
    • CKFAI  Middelalderlige Midrashim
   • CKFB Misna:
    • CKFBA  Hele Mishna
    • CKFBB  De enkelte Sedarim
    • CKFBC  De enkelte traktater
   • CKFC Tosefta:
    • CKFCA  Hele Tosefta
    • CKFCB  De enkelte Sedarim
    • CKFCC  De enkelte traktater
   • CKFD Talmud (Gemara):
    • CKFDA  Palæstinensisk Talmud (samme underinddeling som for Misna (benævnt CKFDA 1 etc.)
    • CKFDB  Babylonisk Talmud (samme underinddeling som for Mishna. Benævnt CKFDB 1 etc.)
   • CKFE  Baraita
   • CKFF  Den gaonæiske Responsalitteratur
   • CKFG Synagogal litteratur
    • CKFH Middelalderlige kommentarer
  • CL Septuaginta (LXX)
   • CLA Opslagsværker, bibliografi og forskningshistorie
   • CLB Blandede skrifter
   • CLC Tekstudgaver
   • CLD Tekstkritik
   • CLE Oversættelser
   • CLF Sproglige og leksikalske hjælpemidler
   • CLG Kommentarer
   • CLH Indledning og litteraturhistorie
   • CLI Andre emner
  • CM Tekstkritik
   • CMA til apokryferne
   • CMB til pseudepigraferne
   • CMC til dødehavsteksterne
   • CMD til Josefus' skrifter
   • CME til Philos skrifter
   • CMF til den rabbinske litteratur
  • CN Oversættelser (inddelt som CK)
  • CP Sproglige og leksikalske hjælpemidler
   • CPA til apokryferne:
    • CPAA Leksika
    • CPAB Grammatiske fremstillinger
    • CPAC Konkordanser og indices
    • CPAD Sproglige afhandlinger
   • CPB til pseudepigraferne (underinddeling som ovenfor)
   • CPC til dødehavsteksterne
   • CPD til Josefus' skrifter
   • CPE til Philos skrifter
   • CPF til den rabbinske litteratur
  • CR Kommentarer
   • CRA af apokryferne eller dele deraf
   • CRB af pseudepigraferne eller dele deraf
   • CRC af dødehavsteksterne eller dele deraf
    • CRCA Damaskusskriftet
   • CRD af Josefus' skrifter eller dele deraf
   • CRE af Philos skrifter eller dele deraf
   • CRF af den rabbinske litteratur:
    • CRFA Midrash eller dele deraf
    • CRFB Mishna eller dele deraf
    • CRFC Tosefta eller dele deraf
    • CRFD Talmud eller dele deraf
     • CRFDA  Palæstinensisk Talmud eller dele deraf
     • CRFDB  Babylonisk Talmud eller dele deraf
    • CRFE Responsalitteraturen eller dele deraf
    • CRFF Antologier
  • CS Indledning og litteraturhistorie:
   • CSA til apokryferne
    • CSAA Afhandlinger herom
   • CSB til pseudepigraferne
    • CSBB Afhandlinger herom
   • CSC  til dødehavsteksterne
    • CSCA Afhandlinger herom
   • CSD til Josefus' skrifter
    • CSDA Afhandlinger herom
   • CSE til Philos skrifter
    • CSEA Afhandlinger herom
   • CSF til den rabbinske litteratur (underinddeles som CRF)
  • CU Hermeneutik
   • CUA Den ikke-rabbinske litteratur
   • CUB Den rabbinske litteratur
   • CUC Benyttelse og tolkning af Det gamle Testamente (underinddelt som CS)
   • CUD Særlige emner
  • CX Teologi- og religionshistorie
   • CXA  Den palæstinensiske jødedom i almindelighed
    • CXAA Enkelte emner
   • CXB Diasporajødedommen i almindelighed
    • CXBA Enkelte emner
   • CXC Den rabbinske jødedom i almindelighed
    • CXCA Enkelte emner
   • CXD Døberbevægelser, mandæisme, essæisme
    • CXDA Enkelte emner
  • CZ Historie og tidshistorie
   • CZA Jødedommen i Palæstina
    • CZAA Jødernes historie fra 170 f. Kr. til 135 e. Kr.
    • CZAB Qumranmenighedens historie
     • CZABA  Afhandlinger om "Retfærdighedens Lærer"
    • CZAC Samaritanernes historie
    • CZAD Døberbevægelsernes og mandæernes historie
   • CZB Diasporaen:
    • CZBA Jøderne i Mesopotamien, Persien og Det fjerne ÿsten
    • CZBB Jøderne i Syrien, Lilleasien og Grækenland
    • CZBC Jøderne i Alexandria (Ægypten)
    • CZBD Jøderne i Rom og det vestlige middelhavsområde
   • CZC  Den rabbinske jødedom:
    • CZCA Ydre historie
    • CZCB Synagogen
    • CZCC Kultur, videnskab og erhvervsliv
   • CZD Tekster om jøder og jødedom fra antikken
   • CZE Hellenismen
   • CZF Socialhistorie
  • CØ Arkæologi , se