Fortælleren Grundtvig

Teksterne

De følgende tekstkommentarer og forslag tager udgangspunkt i 3 af Grundtvigs tekster

  • Nordens Mytologi (1808)
  • Nordens Mythologi (1832)
  • Thyra Dannebods Vise med efterklang (1837)

I boksen til højre findes en introduktion til temaet "Fortælleren Grundtvig" og de 3 tekster skrevet af undervisere ved Det Teologiske Fakultet.

Noter fra workshop

Generelt for Grundtvigs brug af mytologien er hans pædagogiske sigte: Mytologien består af levende billeder, der sætter følelser og tanker i gang. Følelserne sætter gang i handlingen, og dermed får folk erfaring.
Billederne skal være "sind-billeder", betyde noget mere end det de er (s.143) - betydningen af at formidle noget gennem billeder.

Nationaliteten som konstruktion
Fortælles frem gennem brug af myter (ideen om et fælles ophav)  Eks. mytologiseres Dannevirke i Grundtvgis revision af Thyra Dannebods vise. Mytologi styrker og giver sammenhold og identitet.
Sammenhængen mellem historie og identitet. Kan man kende sig selv, uden at kende sine rødder?

Mulighed for at sammenligne med andre nationaliteters brug af myter i ældre og nyere tid.
Ex. Det gamle grækenlands mytologis betydning. Konstruktion af myter i Balkan for at skabe nationalt sammenhold.  Tyskernes brug af propaganda. Sammenkobling af ideologi og mytologi.

Fortælles den nationale fortælling om Danskerne stadigvæk? Hvordan? (eks. julekalenderen: Pagten), Frilandsmuseet, Den danske Sangskat

Selvfortælling (kollektiv og individuel)
Hvordan suppleres den kollektive fortælling idag med individuelle fortællinger?
Hvad definerer vi os selv som udover, at vi er danskere? (generation, køn, subkulturelle tilhørsforhold) Er disse fortællinger mindre eller mere definerende for vores selvopfattelse end vores nationalitet? (og hvad gør man hvis man har mere end en nationalitet) Hvilke fællesskaber definerer vi os selv ud fra?
Og hvordan fortæller vi os selv (fremstillinger og skaber identitet) Ex. Facebook. Blogs på nettet. andet?

Supplerende materiale

Sune Auken: Sagas spejl

Svend Bjerg: Den kristne grundfortælling