Grundtvig ressourcerum 

Underviserdel

Baggrund

Nærværende ressourcerum er blevet til på baggrund af en bevilling fra Københavns Universitet i efteråret 2010.  Bevillingen blev omsat til et projekt bestående af et kursus samt et e-ressourcerum med det overordnede tema "Grundtvig i gymnasiet" 
Emnet Grundtvig virkede oplagt af flere årsager. For det første har fakultet stærke forskningsmæssige ressourcer at trække på inden for dette felt. For det andet synes spændvidden i Grundtvigs virke og forfatterskab, at han er oplagt til tværfagligt arbejde i gymnasieskolen. Og for det tredje byggede valget på en fornemmelse blandt arbejdsgruppens medlemmer af, at mange gymnasielærere finder Grundtvig og det massive forfatterskab uoverskueligt og svært at tage hul på.

På kurset, som blev afviklet i november 2010, arbejdede gymnasielærere fra hele landet med temaerne: Politikeren Grundtvig, Romantikeren Grundtvig, Oplyseren Grundtvig, Menneskekenderen Grundtvig, Frihedskæmperen Grundtvig, Landsfaderen Grundtvig, Digteren Grundtvig, Fortælleren Grundtvig. På en række deltagerworkshops diskuterede deltagerne, hvorledes udvalgte Grundtvigtekster med udgangspunkt i de 8 temaer kan bruges som udgangspunkt for tværfaglige forløb i gymnasiet.  Resultaterne fra disse workshops danner grundlaget for dette ressourcerrum.

Om ressourcerummet


Ressourcerummet er opdelt i en elevdel og en underviserdel.

Elevdelen

Elevdelen indeholder 8 temarum, som hver især indeholder en introduktion til temaet, korte uddrag af Grundtvig-tekster og tilhørende arbejdsspørgsmål og forslag til supplerende læsning. Hvert tematum indeholder endvidere en kort introduktionsfilm.

Underviserdelen

I underviserdelen findes 8 parallelle temarum (tilgås via de 8 links nedenfor) som hver især indeholder en introduktion til de udvalgte tekster (v/ fakultetets undervisere), samt tekstkommentarer og forslag til tværfagligt projektarbejde (i noteform) udarbejdet af kursusdeltagerne samt information om fakultetets Grundtvigkurser. 


Tekstkommentarer og forslag til tværfaglige Grundtvigtemaer

Tema 1. Politikeren Grundtvig

Tema 2. Romantikeren Grundtvig

Tema 3. Oplyseren Grundtvig

Tema 4. Menneskekenderen Grundtvig

Tema 5. Frihedskæmperen Grundtvig

Tema 6. Landsfaderen Grundtvig

Tema 7. Digteren Grundtvig

Tema 8. Fortælleren Grundtvig