GT-seminar: ”Det var den onde Hamans skyld” – Esthers Bog læst som ’chosen trauma’

GT-seminar: ”Det var den onde Hamans skyld” – Esthers Bog læst som ’chosen trauma’ ved lektor emerita Else K. Holt, ARTS, Aarhus Universitet