GT-seminar: ”Det var den onde Hamans skyld” – Esthers Bog læst som ’chosen trauma’

Esthers Bog læst som ’chosen trauma’ ved lektor emerita Else K. Holt, ARTS, Aarhus Universitet

En forskningsmæssig trend i disse år går ud på at læse bl.a. gammeltesta-mentlig litteratur som udtryk for trauma – enten individuelt eller kollektivt. Trenden har også nået den ellers karnevaleske Esters bog, og hvordan hæn-ger det nu sammen?

I oplægget vil Else K. Holt introducere en Girard-inspireret læsning af dele af Ester og diskutere sammenhængen mellem de to mandlige hovedpersoner Hamans og Mordekajs åbenlyse mimetiske rivalise-ring, udryddelsen af 73.311 persere og opbygningen af en national/etnisk identitet i bogen. På den baggrund kan man så drøfte, om Esters bog er traumalitteratur eller ej.

Alle er velkomne!