GT-seminar: Verdens undergang

I GT-seminaret ”Verdens undergang” vil jeg give mit bud på, hvorfor forestillinger om verdens undergang har fascineret menneskeheden på tværs af tid og kultur. Jeg vil illustrere den-ne fascinationskraft og virkning ved hjælp af Construal Level Theory, som er en teori fra socialpsykologi. I første omgang vil jeg afprøve teorien på udvalgte tekster fra Qumran (Sekthånd-bogen, Takkesalmerne og 4QInstruktion), men tesen er, at de bagvedliggende mekanismer ser ud til at være universelle.