The Black Hole in Isaiah. A Study of Exile as a Literary Theme

The Black Hole in Isaiah: A Study of Exile as a Literary Theme
[Det sorte hul hos Esajas. Et studie af eksil som et litterært tema]

Ødelæggelsen af Jerusalem i 587 f.Kr. og eksilet i Babylon er et væsentligt omdrejningspunkt i Bibelen. Alligevel er disse begivenheder underligt fraværende i Esajas’ Bog. I midten af den berømte profetbog, hvor man som læser ville forvente at finde en gengivelse af tiden op til og under eksilet, er der blot et mærkeligt hul. Der sker tilsyneladende ikke noget – der står jo ingenting – men alligevel må noget afgørende finde sted.

I afhandlingen The Black Hole in Isaiah undersøger Frederik Poulsen dette påfaldende forhold. Han argumenterer for, at eksilet skjuler sig som et sort hul i midten af Esajasbogen. Det er så stærk en kraft, at det opsuger liv, lys og håb og alene medfører tavshed, mørke og død. Skjult midt i bogen har eksilet imidlertid afgørende indflydelse på profetskriftets litterære struktur, billedsprog og budskab.

Opponenter ex officio:
Dr Lena-Sofia Tiemeyer, School of Divinity, History and Philosophy, University of Aberdeen, Scotland
Professor, Dr. Ulrich Berges, Katholisch-Theologische Fakultät, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Germany 

Medlemmer af bedømmelsesudvalget: Dr Lena-Sofia Tiemeyer, School of Divinity, History and Philosophy, University of Aberdeen, Scotland, Professor, Dr. Ulrich Berges, Katholisch-Theologische Fakultät, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Germany, professor, dr.theol. Jesper Høgenhaven, Faculty of Theology, Unviersity of Copenhagen (Charirman)

Opponenter ex auditorio kan melde sig til dekanen før forsvaret eller senest I pausen under forsvarshandlingen.

Afhandlingen udkom i januar 2019 på det tyske forlag Mohr Siebeck i Tübingen, i serien Forschungen zum Alten Testament. ISBN 978-3-16-156862-6.  Se mere på https://www.mohrsiebeck.com/en/book/the-black-hole-in-isaiah-9783161568626 Den kan købes på forlagets hjemmeside, og der er adgang til e-bogsudgaven via Det Kongelige Bibliotek. Dansk resumé kan hentes her