AFLYST!! Ny dato kommer!Fælles GT-NT seminar ”Oversættelsens plads i undervisningen”

Oplæg ved GT-lektor Søren Holst og NT-lektor Gitte Buch-Hansen. Som forberedelse til seminaret læses Schleiermachers essay ”Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens“. Essayet er tilgængeligt gennem følgende links:

• Link til version af teksten ”Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens” med gotiske bogstaver (via KB): https://www-degruyter-com.ep.fjernadgang.kb.dk/view/books/9783111683379/9783111683379-004/9783111683379-004.xml

• Link til en åben online-version af den tyske tekst: http://users.unimi.it/dililefi/costazza/programmi/2006-07/Schleiermacher.pdf

• Link til den engelske oversættelse, ”On Different Methods of Translating” (via KB): https://www-dawsonera-com.ep.fjernadgang.kb.dk/readonline/9780203721599/startPage/26/1 (Schleiermachers essay ligger i ’Foundational Statements’ i Translation Studies Reader, edited by Lawrence Venuti. Routledge (2012).