Talentprismodtagerne 2018

Collegium Biblicums Talentpriser går i 2018 til Sarah Kragh Dedieu og Sofie Larsen Kure for henholdsvis speciale og bachelorprojekt. Læs om deres projekter her.

Sarah Kragh Dedieu: Bær dem ved din barm.
Amning som metafor i Det Gamle Testamente med fokus på Esajas 40-66
(speciale)

Sarah Kragh Dedieu undersøger i sit speciale metaforer i Det Gamle Testamente, der bruger amning og brystmælk som reference. Ved hjælp af forskellige metaforteorier, ikonografisk eksegese samt historisk og kulturel viden om ammepraksis i Oldtidens Mellemøsten og beslægtede kulturer, kortlagde Sarah Kragh Dedieu hvor og hvordan amning spiller en rolle i det metaforiske billedsprog i Det Gamle Testamente med særligt fokus på Esajas 40-66.

Undersøgelsen viste, at ammemetaforen bruges flittigt i Det Gamle Testamente til at beskrive flere forskellige temaer og motiver. Kvindernes manglende evne til at amme i f.eks. Klagesangene understreger Guds straf over sin hellige by og sit folk, der sulter ved mødrenes bryster. Som kontrast til dette billede sammenlignes Gud i Esajas med en ammende mor, der ikke glemmer sit diende barn, Jerusalem. Og ved at skabe floder i ørkenen og lade mælk strømme fra folkeslags bryster, afbildes Gud som en moder, der sørger for føde til sine børn. Også Jerusalem skal drikke brystmælk fra folkeslag og kongelige for at genvinde sin storhed, inden hun selv skal fungere som ammende moder for sine hjemvendte børn.

Brugen af ammemetaforer udfordrer det kønsstereotype billede, der ofte findes i Det Gamle Testamente. For ud over dronninger og Jerusalem, i form af en kvinde, beskrives også konger og selv Gud som ammer. I Det Gamle Testamentes metaforiske billedsprog kan mænd altså også give bryst. Beskrivelsen af Gud som en ammende moder, viser at Gud ikke kun frelser sit folk med en krigers styrke, men også frelser dem med trøst og omsorg som en ammende mor, bærer sit diende barn ved barmen.Sofie Larsen Kure: ”Blending ἱλαστήριον.
En sprogfilosofisk og kontekstbaseret analyse af ἱλαστήριον i Rom 3,25”
(BA-projekt)

Sofie Larsen Kure har med sit BA-projekt, ”Blending ἱλαστήριον. En sprogfilosofisk og kontekstbaseret analyse af ἱλαστήριον i Rom 3,25” undersøgt det semantiske felt, som den græske glose, ἱλαστήριον, spænder over.

I Romerbrevet 3,25 anvender Paulus ἱλαστήριον til at beskrive Kristus, og i den danske 1992-oversættelse oversættes glosen med ”sonoffer”, men ordet har et umådeligt betydningspotentiale og kan oversættes med både forsoningssted, offer, dedikeret gave, den ædle død og renselsesmiddel.

Dette resultat nåede Sofie Larsen Kure frem til gennem en kontekstbaseret sprogfilosofisk undersøgelse af Fjerde Makkabæerbog, udvalgte græsk-romerske kilder og den græske oversættelse af Det Gamle Testamente, Septuaginta. Undersøgelsen afdækkede den historiske betydning af ἱλαστήριον, og da forståelsen af ordet netop viste sig at være så bredt, blev det relevant at inddrage Conceptual Blending, fordi den teori muliggør en blanding, ’et blend’, af flere forskellige og endda ligefrem modstridende betydninger af et ord i den samme metafor.

Afslutningsvis diskuterede Sofie Larsen Kure problemet ved at afgrænse ordet betydningsmæssigt for at får det til at stemme overens med et bestemt syn på Paulus’ teologi. En sådan afgrænsning kan man se eksempler på hos to forskere, Stanley K. Stowers og James D.G. Dunn, der repræsenterer hver sit paradigmeskifte indenfor Paulusforskningen. Sofie Larsen Kure konkluderer, på baggrund af den historiske undersøgelse, at iλαστήριον er et tvetydigt og mangefacetteret ord, og det er uhensigtsmæssigt at afgrænse det meget skarpt og derved begrænse dets betydningspotentiale.