Bibelsk Eksegese

Afdelingen for Bibelsk Eksegese beskæftiger sig med fortolkning og udlægning af de skrifter, der indgår i Det Gamle og Det Nye Testamente. Endvidere har afdelingen et nyoprettet mso-professorat i koranstudier.

Her studeres de bibelske skrifter på originalsprogene (hebraisk, aramaisk og græsk) og under inddragelse af en række videnskabelige discipliner, der bidrager til forståelsen af skrifternes historiske og litterære kontekst. Ligeledes fokuseres der på de grundlæggende teologiske og filosofiske problemstillinger, der er indeholdt i de enkelte skrifter.

Udlægningen af Bibelen er afdelingens vigtigste opgave. Med til den eksegetiske disciplin hører også en inddragelse af andre relevante antikke tekster, der spiller en væsentlig rolle for fortolkningen af de bibelske skrifter. Således markerer afdelingen sig blandt andet inden for studiet af Dødehavsrullerne, af en række pseudepigrafe og apokryfe tekster, af kirkefædrene og af de gnostiske tekster. Som noget nyt, har afdelingen nu også mulighed for at inddrage Koranen (og moderne akademiske studier heraf) i sin forskning.

Afdelingen har desuden opbygget forskningskompetencer inden for studiet af de bibelske skrifters receptionshistorie og nyere erindrings- og ritualteorier, ligesom moderne fortolkningsteorier og –metoder også hyppigt bliver bragt til anvendelse i tilgangen til de gamle tekster.

Afdelingen tilbyder undervisning i alle bibelske skrifter. Dog vil der med jævne mellemrum også blive udbudt undervisning i ikke-kanonisk litteratur såsom Dødehavsrullerne og de gnostiske tekster.

Afdelingen er også forpligtet på at gøre bibelvidenskabens resultater kendt i en bredere offentlighed. Det sker blandt andet gennem populærvidenskabelige publikationer, undervisning på Folkeuniversitetet og ved offentlige foredrag.

Læs mere om afdelingens forskning og enkelte satsningsområder.