Forskning ved Afdeling for Bibelsk Eksegese

Afdelingen forsker i de bibelske skrifter og Koranen. De belyses ud fra forskellige synsvinkler inden for en række særlige forskningscentre og faglige satsningsområder.