Bibelen og reformationen

Forum for Bibelsk Eksegese 20

Redigeret af Martin Friis, Mette Bundvad, Mogens Müller og Gitte Buch-Hansen


Læs hele udgivelsen Bibelen og reformationen, eller læs de enkelte artikler nedenfor.

Indledning

- Martin Friis, Mette Bundvad, Mogens Müller, Gitte Buch-Hansen

Skriftsyn, kanon og oversættelse 

"Eyn gutte meher und geschrey". Mundtlighed og skriftlighed, evangelium og kanon hos Luther"

- Jesper Høgenhaven

Luthers bibeltekst - den lutherske bibeltekst

- Mogens Müller

Evangeliet for folket. Luthers oversættelser af Johannesevangeliet

- Martin Friis

Luthers eksegese

Luthers fortolkning af Esajas

- Frederik Poulsen

Luthers brug af de gammeltestamentlige salmer til at forstå døden. Læsninger i "Dictata super Psalterium"

- Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Køn og krop i reformationen

Mislæste Luther vitterlig Paulus? Arvesynd og filosofi i tidlig jødisk eksegese

- Gitte Buch-Hansen

"Iklæd jer et mandigt gemyt, der ligner Abrahams". De kvindelige reformatorers konstruktion af protestantiske kvinderoller

- Mette Bundvad

Luthers historiske samtid

Lefèvre d’Étaples og Maria Magdalene. Forholdet mellem Skrift og tradition omkring reformationens begyndelse

- Lisbet Kjær Müller

"Sæt denne bog fri!" Om Luther, Tyrken og kampen for Koranen

- Thomas Hoffmann

Receptionen af Luther

Bibelbrug i Hans Christensen Sthens digtning i 1500-tals perspektiv

- Jens Lyster

Instruktioner i frelse. Det pietisitiske skoleprojekt og Pastoralbrevene

- Kristian Mejrup