Manuskriptretningslinjer (revideret marts 2015)


Omfang:
Op til 20 A4-sider med Times New Roman, 12 pkt. skriftstørrelse og linjeafstand halvanden.


Opsætning generelt:
Udseendet er ikke forfatternes job! Enhver bestræbelse på at gøre manuskriptet ”lækkert” med indrykning, centrering, fancy typografi m.m. er spildte kræfter, da det alligevel skal gøres om af den satsansvarlige. Aflever blot et simpelt Word-dokument med linjeskift + tabulator ved nyt afsnit, kursivering hvor det er relevant – og gerne sidenummerering af hensyn til redaktørerne.

Abstract:
Hver artikel indledes med et abstract på engelsk, der højst må være 150 ord.

Litteraturhenvisninger:
Der bruges ”social science”-notation, dvs. i den løbende tekst anføres i parentes forfatters efternavn + årstal + sidetal, og en parentes som (Hallbäck 2010, 18) erstatter således et fodnotetal. Noter benyttes derfor kun, når der er mere at meddele end en ren og skær kildeangivelse. Hvis forfatternavnet indgår som led i sætningen, skrives fx ”... som det er beskrevet hos Hallbäck (2010, 18)”. Hvis to skrifter fra samme år anvendes, skelnes både i henvisninger og i bibliografi vha. bogstaver a la 2010a og 2010b.

Bibliografi:
Den enkelte artikel forsynes med alfabetiseret litteraturliste, hvis bestanddele udformes som følger:


MONOGRAFI:
Hallbäck, G., 2010, Det Nye Testamente: En lærebog, København: Anis

TIDSSKRIFTARTIKEL:
Müller, M., 2011, ’Septuagintas betydning som en hellenistisk udgave af Det Gamle Testamente’, Dansk Teologisk Tidsskrift 74, 217-231

BIDRAG TIL SAMLEVÆRK:
Engberg-Pedersen, T., 2002, ’ Hvorfor overhovedet interessere sig for Gud?’, i Interesse for Gud: Ni tidssvarende essay, red. N. Grønkjær og H. Brandt-Pedersen, København: Anis, 10-28

INTERNETRESSOURCER:
Tang Nielsen, J., 2007, ’Jesus & Josephine: A 12-year-old Danish Girl meets Jesus’, SBL Forum 5.8, http://www.sbl-site.org/publications/article.aspx?ArticleId=724, set 7. 12. 2011
Undgå forkortelser. Det er yderst begrænset, hvor megen plads de reelt sparer.

Citater:
Kortere citater i anførselstegn. Citater på mere end 2 linjer skrives uden anførselstegn, men med blank linje [Enter] før og efter. Så skal vi nok sørge for, at de bliver pænt indrykket i satsen.

Bibelhenvisninger m.m.:
Til skrifthenvisninger anvendes de samme forkortelser som i 1992-oversættelsen og i Gads Bibelleksikon. Transskription af græske og hebraisk følger systemet i Gads Bibelleksikon s. viii-ix; der må også meget gerne anvendes græsk/hebraisk skrift.