Udgivelser

Forum for Bibelsk Eksegese (FBE) er en serie udgivet af Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Serien blev grundlagt i 1988 og udsender publikationer med 1-3 års mellemrum. Formålet med serien er at belyse et aktuelt emne inden for eksegesen i bredeste forstand og at inspirere til en faglig diskussion. De fleste artikler er forfattet af forskere med tilknytning til Afdeling for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet, men vi inviterer også gæsteforfattere.

Bind 1-18 blev udgivet på Museum Tusculanums forlag. Fra bind 19 udkommer FBE som e-publikation i samarbejde med forlaget Eksistensen Akademisk.
De første atten bind af FBE vil løbende blive digitaliseret, og gjort tilgængelige her på hjemmesiden.
Restoplag af den trykte udgave af FBE kan købes direkte på forlaget Museum Tusculanums hjemmeside: www.mtp.dk.

Aktuel udgivelse:

20. Bibelen og Reformationen. Red. af Redigeret af Martin Friis, Mette Bundvad, Mogens Müller og Gitte Buch-Hansen, 2017

Oversigt over tidligere og planlagte udgivelser:

19. Mad og drikke i Bibelsk litteratur. Red. af Finn Damgaard og Anne Katrine de Hemmer Gudme, 2015

18. Præeksistens. Red. af Kristian Mejrup, Søren Holst og Søren Feltfos Thomsen, 2014, 355 s.

17. Bibelske genskrivninger. Red. af Jesper Høgenhaven og Mogens Müller, 2012, 434 s.

16. Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi. Red. af Bodil Ejrnæs og Lone Fatum, 2010. 169 s.

15. Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status. Festskrift til Mogens Müller. Red. af Troels Engber-Pedersen, Niels Peter Lemche og Henrik Tronier, 2006. 307 s.

14. Historie og konstruktion. Fremskrift til Niels Peter Lemche. Red. af Mogens Müller og Thomas L. Thompson, 2005. 442 s.

13. Frelsens biografisering. Red. af Henrik Tronier og Thomas L. Thompson, 2005. 307 s.

12. Lidelsens former og figurer. Red. af Bodil Ejrnæs og Lone Fatum, 2002. 250 s.

11. "Tiden" i bibelsk belysning. Red. af Geert Hallbäck og Niels Peter Lemche, 2001. 163 s.

10. Bibel og historieskrivning. Red. af Geert Hallbäck og John Strange, 1999. 238 s.

9. Etniciteten i Bibelen. Red. af Niels Peter Lemche og Henrik Tronier, 1998. 143 s.

8. Dødehavsteksterne og Bibelen. Red. af Niels Hyldahl og Thomas L. Thompso, 1996. 157 s.

7. Tro og historie. Festskrift til Niels Hyldahl. Red. af Lone Fatum og Mogens Müller, 1996. 320 s.

6. Bodil Ejrnæs: Skriftsynet igennem den danske bibels historie, 1995. 270 s.

5. Fra dybet. Festskrift til John Strange. Red. af Niels Peter Lemche og Mogens Müller, 1994. 286 s.

4. Det gamle Testamente i jødedom og kristendom. Red. af Mogens Müller og John Strange, 1993. 182 s.

3. Fortolkning som formidling. Red. af Lone Fatum og Eduard Nielsen, 1991. 135 s.

2. Tradition og nybrud. Jødedommen i hellenistisk tid. Red. af Troels Engberg-Pedersen og Niels Peter Lemche, 1990. 240 s.

1. Det gamle Testamente og den kristne fortolkning. Red. af Karin Friis Plum og Geert Hallbäck, 1988. 137 s.

Planlagte numre:


21. Biblen og koranen (redaktører: Heike Omerzu, Thomas Hoffmann og Frederik Poulsen)