Qumran-satsningen


Forskning i Dødehavsrullerne er et af Det Teologiske Fakultets specialer. Efter at have ligget skjult i klippehuler i 2000 år blev denne samling af jødiske håndskrifter fundet i omegnen af Qumran ved Det Døde Hav. Fundet har været med til at kaste nyt lys på næsten alle sider af bibelforskningen i de sidste 70 år.En forskergruppe ved Det Teologiske Fakultet arbejder sammen med kolleger ude i verden med Dødehavsrullerne. Vi er med til at sørge for, at den hebraiske og aramaiske tekst kan læses i en pålidelig udgave – nu ofte i digital form. Vi bidrager til at udforske skrifternes indhold, og vi deltager i debatten om rullernes betydning i fortid og nutid, både i bøger, artikler og offentlige foredrag rundt om i landet.

I samarbejde med vores netværk i resten af verden arrangerer vi fra tid til anden internationale kongresser om Dødehavsrullerne. Resultaterne fra én af dem kan læses i bogen The Mermaid and the Partridge. I august 2017 holdt vi endnu en international konference, denne gang om de tekster, som er skrevet på aramaisk. De viser, hvordan bibelske fortællinger blev tolket og bearbejdet allerede før der fandtes en afsluttet og færdigredigeret Bibel. Bidragene herfra kommer i bogform i 2019.