Præsteerindringer

Center for Kirkeforskning indsamler præsteerindringer som led i et forskningsprojekt om dansk sogne- og præsteliv før og efter år 2000.

Efter aftale med forfatterne lægges indsendt materiale ind her på siden. Manuskripternes indhold står for de respektive forfatteres egen regning og repræsenterer ikke nødvendigvis Center for Kirkeforsknings synspunkt.

Læs Hans Raun Iversens skrivevejledning her.

Læs de indsendte bidrag her: