Efteruddannelse for ikke-teologiske kandidater med henblik på præstestilling

Foto: Jakob Dall / Københavns Universitet

Kandidater, som har en ikke-teologisk kandidatgrad, kan ansøge om en teologisk efteruddannelse med henblik på at kvalificere sig til at søge en præstestilling i folkekirken.

Den traditionelle vej til præsteembedet er først en kandidatuddannelse i teologi og dernæst pastoralseminariet. Nu er det imidlertid i en periode blevet muligt for alle, der har en kandidatuddannelse at søge om optagelse på det kortere uddannelsesforløb som giver adgang til at søge præstestillinger.

Læs mere herom på Kirkeministeriets hjemmeside.

§1a forløbet, som det alternative uddannelsesforløb kaldes, er et teologisk uddannelsesforløb, du gennemfører på baggrund af en studieplan godkendt af Kirkeministeriet.

1. Ansøg Kirkeministeriet om en uddannelsesplan

Tilrettelæggelse af §1a uddannelsesforløbet administreres af Kirkeministeriet.
Du skal sende en ansøgning til Kirkeministeriet med dokumentation for din uddannelsesmæssige baggrund, herunder om du har taget fag som indgår i §1a-forløbet, f.eks. græsk eller teologiske kurser.

Læs mere om bl.a. ansøgningsfrister på Kirkeministeriets hjemmeside her.

Et fagligt udvalgt sammensat af Ministeriet vurderer, hvilke teologiske kurser, du skal følge.

Du bliver altså ikke optaget på en uddannelse, men du får at vide, hvilke kurser du skal gennemføre for at kunne søge en præstestilling – under forudsætning af, at du bliver optaget på universitetet.

Vi fraråder, at du søger ind på kurser på universitetet, før du har fået din uddannelsesplan retur fra ministeriet.

2. Ansøg Det Teologiske Fakultet om optagelse på §1a forløbet og kurser

Vi optager kun nye studerende på §1a uddannelsesforløbet én gang årligt. Vi forventer at optage 25 nye studerende pr. september 2024.
 • Ansøgningsfristen er d. 1. juni
 • Samme ansøgningsfrist gælder, selvom du først vil følge et kursus i forårssemestret
 • Husk, at du skal have en uddannelsesplan fra Kirkeministeriet, før du kan søge, og den skal uploades i det elektroniske ansøgningsskema 
 • Samtidig med ansøgning om optagelse på §1a forløbet, skal du angive, hvilke kurser du ønsker at blive optaget på i det kommende efterår eller forår
 • Du finder ansøgningsskemeat via dette link
 • Ansøgningsskemaet er åbent fra 1. maj til 1. juni.
Allerede §1a studerende

Er du allerede i gang med et §1a-forløb, skal du huske at søge kurser forud for hvert semester, hvor du gerne vil følge undervisningen i perioden 1. maj-1. juni (for kurser i efteråret) og 1. november-1. december (for kurser i foråret).

Hvis ovenstående frist overskrides er det som igangværende §1a muligt at tilmelde sig kurser i eftertilmeldingsperioden.

Her kan du læse mere om fristerne for eftertilmelding og finde blanketten.

3. Deltagerbetaling til Det Teologiske Fakultet

Prisen for et kursus på 7,5 ECTS er 3.750 kr. & prisen for et kursus på 15 ECTS er 7.500 kr.

Hvis du har en uddannelsesplan med alle fag, vil hele forløbet koste 75.000 efter gældende priser. Dertil kommer egenbetaling for bogindkøb.

Betalingen opkræves forud for hver kursusstart og sendes via E-boks/pr. mail.

Du kan ikke tilgå kursusmaterialer mm., før vi har registreret din betaling

Se evt. regler for kursusskift/afmelding her.

4. Kursusudbud

Som §1a studerende har du fået en uddannelsesplan fra Kirkeministeriet, som typisk indeholder alle eller nogle af fagene herunder. Det er vigtigt, at du fra starten planlægger dit uddannelsesforløb, da alle fag (udover Praktisk Teologi) kun udbydes én gang om året.

Efterår
Forår
 • Græsk 1 (15 ECTS)
 • Bibelkundskab (7,5 ECTS)
 • Etik og religionsfilosofi 2 (7,5 ECTS)
 • Dogmatik med Økumenisk Teologi 1 (7,5 ECTS)
 • Det Nye Testamentes Eksegese 1 (7,5 ECTS)
 • Kirke og Teologihistorie 3 (15 ECTS)
 • Det Nye Testamentes Eksegese 3 (7,5 ECTS)
 • Praktisk Teologi (15 ECTS) Kandidatniveau
 • Valgfag i Det Gamle Testamente (15 ECTS) Kandidatniveau
  (udbydes ikke i 2024, er planlagt som kompaktkursus i august 2025).
 • Græsk 2 (15 ECTS)
 • Etik og religionsfilosofi 1 (7,5 ECTS)
 • Kirke og Teologihistorie 1 (7,5 ECTS)
 • Dogmatik med Økumenisk Teologi 2 (7,5 ECTS)
 • Det Nye Testamentes Eksegese 2 (15 ECTS)
 • Praktisk Teologi (15 ECTS) Kandidatniveau
 • Valgfag i Det Gamle Testamente (15 ECTS) Kandidatniveau
  (udbydes ikke i 2024, er planlagt som kompaktkursus i august 2025).

Forudsætningsfag
Deltagelse i Det Nye Testamentes Eksegese 1, 2 og 3 + Dogmatik 1 og 2 samt Kirke-og Teologihistorie 3 kræver bestået Græsk 2. Derfor anbefales det at tage Græsk 1+2 som det første, hvis man ikke allerede har det.

Deltagelse i Det Gamle Testamente valgfag kræver, at man har bestået Det Nye Testamentes Eksegese 1.

Kurserne og skema

Informationer om vores kurser og undervisningstid finder du på www.efteruddannelse.kurser.ku.dk. Filtrer evt. yderligere, så du kun ser kurser i hhv. efterår/forår.

Kurser fremadrettet

Pr. 1. maj hvert år kan kurser samt skema for det kommende efterår/forår ses på www.efteruddannelse.kurser.ku.dk.

Studieordninger

For mere information vedr. fagligt indhold og prøvetyper mm. Henviser vi til studieordningen: Bachelorstudieordningen 2020.

5. Eksamen

Det er muligt at gå til samme eksamen tre gange, hvis ikke eksamen bestås første gang.

OBS! Alle tre eksamensforsøg skal være afviklet inden for 1 år efter endt undervisning. Flere BA-fag eksamineres kun i enten vinterens eller sommerens eksamensperioder.

På denne hjemmeside kan du læse mere om eksamensfrister samt tilmeldings- og afmeldingsfrister