Merit- og tilvalgsstudier

  • Kursusoversigt
  • Ansøgningsfrister
  • Ansøgning -meritstuderende på teologi
  • Ansøgning -tilvalg i teologi
  • Eksamen

Kursusoversigt

Som merit- og tilvalgsstuderende kan du søge om optagelse på alle vores bachelorkurser samt valgfagskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen, dog kræves der forkundskaber på flere af kurserne. Du kan også vælge mellem semesterkurser og sommerkurser om Søren Kierkegaard – både på dansk og engelsk. Kursusoversigten findes i kursuskatalog kurser.ku.dk

Ansøgning - meritstuderende/tilvalgsstuderende på teologi 

Meritstudier er et tilbud til studerende, som er indskrevet ved andre fakulteter ved Københavns Universitet eller ved andre højere læreanstalter. Optagelse som meritstuderende kræver forhåndsgodkendelse fra det institut eller den institution, du er indskrevet ved. En forhåndsgodkendelse er et bevis på, at de kurser, du følger på Det Teologiske Fakultet, kan overføres til den uddannelse, du er indskrevet på. 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for kurser udbudt sommer eller efterår er 1. juni, og ansøgningsfristen for kurser udbudt forår er 1. december. Du kan også tilmelde dig ledige pladser i eftertilmeldingsperioderne, som er identiske med de ordinære eftertilmeldingsperioder i januar og august (du kan se datoerne på KUnet Studieinformation). Benyt ansøgningsskemaet.

Søg i god tid, det kan tage flere uger for dit studienævn at behandle din ansøgning om forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelse fra dit eget studie skal være vedlagt ansøgningen eller eftersendes - deadline 31. august for kurser i efteråret og 31. januar for kurser i foråret.

Eksamen 

Merit- og tilvalgsstuderende bliver automatisk tilmeldt første eksamensforsøg.

Læs mere om eksamen og opgaveaflevering for de enkelte kurser her