Merit- og tilvalgsstudier

Meritstudier er et tilbud til studerende, som er indskrevet ved andre fakulteter ved Københavns Universitet eller ved andre højere læreanstalter. Optagelse som meritstuderende kræver forhåndsgodkendelse fra det institut eller den institution, du er indskrevet ved. En forhåndsgodkendelse er et bevis på, at de kurser, du følger på Det Teologiske Fakultet, kan overføres til den uddannelse, du er indskrevet på. 

 

Når du vil søge om at blive meritstuderende på et fakultet på KU, skal du som udgangspunkt sørge for, at du lever op til både de generelle adgangskrav for meritstuderende, samt de specifikke adgangskrav til det kursus eller de kurser, du ønsker at tage.

Generelle adgangskrav 
Hvis du ønsker at tage kurser på bachelorniveau, skal du leve op til de adgangskrav, der gælder for den bacheloruddannelse, som kurserne tilhører. Du finder adgangskravene for de enkelte uddannelser på Bacheloruddannelser – Københavns Universitet. Vælg den uddannelse, som kurset er tilknyttet, og vælg ”Adgangskrav og optagelse”. Karakterkrav gælder dog ikke for meritstuderende.

Specifikke adgangskrav 
Når du som meritstuderende søger ind på et kursus, kan kurset have specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne blive tilmeldt. Hvis kurset har disse krav, finder du dem i kursusbeskrivelsen, under "Formelle krav". 
Ud over de formelle krav er det vigtigt, at du også orienterer dig i kursusbeskrivelsen, hvor der muligvis vil være angivet de faglige forventninger, der vil være til, at du kan deltage aktivt og gennemføre kurset. Hvis der er faglige forventninger, finder du dem under "Anbefalede faglige forudsætninger".

Hvis kursusbeskrivelsen ikke indeholder afsnit med titlen “Formelle krav” eller “Anbefalede faglige forudsætninger”, betyder det, at der ikke er nogen specifikke krav for dette kursus.

Du finder kursusbeskrivelserne i Kursuskataloget

 

Som merit- og tilvalgsstuderende kan du søge om optagelse på alle vores bachelorkurser samt valgfagskurser på bachelor- og kandidatuddannelsen, dog kræves der forkundskaber på flere af kurserne. Du kan også vælge mellem semesterkurser og sommerkurser om Søren Kierkegaard – både på dansk og engelsk. Kursusoversigten findes i kursuskatalog kurser.ku.dk

 

Placering

Ansøgningsperiode

Efterår

15. maj - 1. juni

Forår

15. november - 1. december

Sommer

15. november – 1. december og 15. maj - 1. juni

Du får svar på din ansøgning senest 4 – 6 uger efter fristen.

Du kan også tilmelde dig ledige pladser i eftertilmeldingsperioderne, som er identiske med de ordinære eftertilmeldingsperioder i januar og august (du kan se datoerne på KUnet Studieinformation eller send en mail til evu@teol.ku.dk)

 

Du søger om indskrivning til kurser som meritstuderende på KU ved at udfylde en af de to blanketter nedenfor. Den første blanket skal du bruge hvis du er aktiv studerende på KU og har et login til KUnet, og den anden blanket skal du bruge hvis du ikke er aktiv KU studerende.

Du skal udfylde og indsende ét skema per fakultet på KU du søger ind på, så hvis du kun vil søge kurser ved Det Teologiske Faklutet, så behøver du kun at udfylde og indsende ét skema.  

 

For at blive indskrevet som meritstuderende, skal du have en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution. Forhåndsgodkendelsen er dokumentation for, at de kurser, du følger her, kan meritoverføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

KU-studerende
Hvis du ikke har medsendt en forhåndsgodkendelse i din ansøgning, indhenter vi den fra dit hjemfakultet. Du behøver derfor ikke selv at eftersende den.

Ikke KU studerende
Kan du ikke nå at indhente en forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen, har du mulighed for at eftersende den. Brug den relevante blanket nedenfor, når du skal eftersende din forhåndsgodkendelse.

Har vi ikke modtaget din forhåndsgodkendelse senest d. 31. august (kurser i efteråret) / 31. januar (kurser i foråret) afmeldes du fra kurser.
Hvis du har spørgsmål om forhåndsgodkendelsen, så kontakt din egen uddannelsesinstitution. 

 

For at blive indskrevet som meritstuderende kræves det, at der er plads på det/de kurser, som du ønsker at blive tilmeldt.
Nogle kurser har et begrænset antal pladser, mens der på andre kurser er gode muligheder for at få plads.
Som meritstuderende kan du få plads på et kursus, hvis der er pladser, efter at kursets primære målgruppe (fx studerende, for hvem har kurset er obligatorisk) har fået plads. 

Når du søger ind på et kursus, hvor der er pladser tilbage, vil pladserne til meritstuderende blive fordelt efter lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige pladser. Tidspunktet, du søger på, har derfor ikke nogen betydning for din mulighed for at få plads på kurset. 

 

I tilfælde af, at du ikke ønsker at tage imod pladsen på det pågældende kursus, bedes du senest inden studiestart give os besked på evu@teol.ku.dk eller selv afmelde dig kurset i Selvbetjeningen i eftertilmeldingsperioden.

 

Merit- og tilvalgsstuderende bliver automatisk tilmeldt første eksamensforsøg.

Læs mere om eksamen og opgaveaflevering for de enkelte kurser her