Kandidatuddannelser

Det Teologiske Fakultet udbyder kandidatuddannelser i Teologi, Interreligiøse Islamstudier, Religious Roots of Europe (tværfaglig) og African Studies (tværfaglig).

Via nedenstående links kan du læse mere om de enkelte kandidatuddannelser og ansøgningsprocedure i Københavns Universitets studievalgsguide studier.ku.dk.

Indskrivning / Genindskrivning / Studieskrift eller overførsel

Du kan søge om direkte indskrivning / genindskrivning eller overførsel på fakultetet, hvis du har bestået hvad der svarer til første studieår (min. 60 ECTS).

Læs mere og find frister mm. på studier.ku.dk

Vær opmærksom på din SU, når du tidligere har været indskrevet eller skifter studie