Kandidatuddannelser

Det Teologiske Fakultet udbyder kandidatuddannelser i teologi, Religious Roots of Europe (tværfaglig) og African Studies (tværfaglig).

Du er velkommen til at blive studerende for en dag på uddannelserne. Vælg en uddannelse herunder og kontakt studievejledningen.

Er du interesseret i at høre om den tværfaglige kandidatuddannelse i African Studies, kan du deltage i Åbent Hus for kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet d. 20. februar, hvor African Studies også deltager.

Via nedenstående links kan du læse mere om de enkelte kandidatuddannelser og ansøgningsprocedure i Københavns Universitets studievalgsguide studier.ku.dk

Indskrivning / Genindskrivning / Studieskrift eller overførsel

Du kan søge om direkte indskrivning / genindskrivning eller overførsel på fakultetet kan ske, hvis du har bestået hvad der svarer til første studieår (min. 60 ECTS).

Læs mere og find frister mm. på studier.ku.dk

Vær opmærksom på din SU, når du tidligere har været indskrevet eller skifter studie