Bacheloruddannelse i teologi

Det Teologiske Fakultet udbyder bacheloruddannelsen i teologi, der er normeret til 3 år (180 ECTS). Hvis ikke man har forkundskaber i Latin og Græsk på A-niveau, skal man desuden tage et års propædeutik (60 ECTS). Det er det mest almindelige. De to sprog læses integreret i de to første studieår. Man kan søge et års ekstra SU, hvis uddannelsen bliver forlænget et år med propædeutikken. 

Læs mere om bacheloruddannelsen i teologi på Københavns Universitets studievalgssite studier.ku.dk.  

Indskrivning / Genindskrivning
Du kan søge om direkte indskrivning / genindskrivning eller overførsel på fakultetet kan ske, hvis du har bestået hvad der svarer til første studieår (min. 60 ECTS).

Du kan søge om genindskrivning, studieskift og overflytning  via den digitale ansøgningsportal. Find frister mm. på studier.ku.dk