Bacheloruddannelsen i teologi – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Uddannelser > Bacheloruddannelsen i ...

Bacheloruddannelse i teologi

Det Teologiske Fakultet udbyder bacheloruddannelsen i teologi, der er normeret til 3 år, svarende til 180 ECTS. Dertil kommer - hvor det er nødvendigt, og det er det som regel - et års undervisning latin og græsk. Disse sprog læses integreret i de to første studieår. Der gives et års SU ekstra til teologistuderende, der skal lære de to sprog.

Læs mere om bacheloruddannelsen i teologi på Københavns Universitets studievalgssite www.studier.ku.dk.  

Indskrivning / Genindskrivning
Direkte indskrivning / genindskrivning på fakultetet kan ske, hvis første-års studier er bestået (min. 60 ECTS).

Genindskrivning, studieskift og overflytning søges via den digitale ansøgningsportal.