Regler og vejledninger

Ph.d.-bekendtgørelse (gældende fra 1. september 2013)

Ministerial Order on the PhD Programme at the Universities and Certain Higher Artistic Educational Institutions (PhD Order)

Vejledning til bekendtgørelsen

Ph.d.-bekendtgørelsen (historisk)

Københavns Universitets ph.d.-regler

General rules and guidelines for the PhD programme 2014

Guidelines for ECTS udregning

Supplerende regler for ph.d.-uddannelsen på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Retningslinjer for ph.d.-studerendes medvirken ved undervisning ved Det Teologiske Fakultet

Retningslinjer for ph.d.-stipendiaters afvikling af ”pligtarbejde” ved Det Teologiske Fakultet

Guidelines for PhD Student's teaching activities

Guidelines for PhD fellow's 840 hours of work

Layout for Publikationer fra Det Teologiske Fakultet

Skemaer

Dokumentation for kursus- og konferencedeltagelse

Skema til regelmæssig evaluering (dansk) (nyt skema)

Skema til regelmæssig evaluering (engelsk) (nyt skema)

Evaluering af kursus / Course Evaluation