Regler og vejledninger

Se de gældende fælles regler og vejledninger for ph.d.-uddannelsen på KU her. 

Særlige regler for ph.d.-uddannelsen ved Det Teologiske Fakultet:

Supplerende regler for ph.d.-uddannelsen på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Retningslinjer for ph.d.-studerendes medvirken ved undervisning ved Det Teologiske Fakultet

Retningslinjer for ph.d.-stipendiaters afvikling af ”pligtarbejde” ved Det Teologiske Fakultet

Guidelines for PhD Student's teaching activities

Guidelines for PhD fellow's 840 hours of work

Layout for Publikationer fra Det Teologiske Fakultet