Regler og vejledninger

Se de gældende fælles regler og vejledninger for ph.d.-uddannelsen på KU her. 

Særlige regler for ph.d.-uddannelsen ved Det Teologiske Fakultet:

Supplerende regler for ph.d.-uddannelsen på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Retningslinjer for ph.d.-studerendes medvirken ved undervisning ved Det Teologiske Fakultet

Retningslinjer for ph.d.-stipendiaters afvikling af ”pligtarbejde” ved Det Teologiske Fakultet

Guidelines for PhD Student's teaching activities

Guidelines for PhD fellow's 840 hours of work

Retningslinjer for opsætning af Publikationer fra Det Teologiske Fakultet