Det nye menneske – Københavns Universitet

Det nye menneske

Foredrag ved valgmenighedspræst, dr.theol. Niels Grønkjær

Mennesket er trængt. På den ene side af videnskabelig naturalisme, på den
anden af konkurrencesamfundets kompetenceideologi. Hvordan bliver
mennesket menneskeligt?

Med inspiration fra Hegel og Hannah Arendts tænkning søger foredraget at
begribe det menneskelige i dets relation til verden, andre, Gud. Det
diskuterer muligheden af en religionsfilosofisk grundlæggelse af
kristendommens sandhed.