Koranens Forhold til Jødedom og Kristendom – Københavns Universitet

Koranens Forhold til Jødedom og Kristendom

Thomas Hoffmann indleder aftenen med et bredt, intertekstuelt perspektiv:
»Koranen vis-à-vis Bibelen: Koranens fremstilling af jødedom og kristendom –
af Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente«, hvorefter Johan Hermann
Rump snævrer perspektivet ind og taler ud fra sit kandidatspeciale om »Koranen
som kilde til 600-tallets arabiske kristendom« under inddragelse af arkæologiske
levn og kirkehistoriske beretninger.
Under begge foredrag berøres tilmed nogle mulige perspektiveringer til nutiden.