Korset der går og taler: Om Petersevangeliets kristologi – Københavns Universitet

Korset der går og taler: Om Petersevangeliets kristologi

Det apokryfe Petersevangeliums kristologi har været omdiskuteret lige siden
fortællingens ældste vidne, det såkaldte Akhmîm-dokument (P. Cair. 10759) blev
fundet i 1886/87. Dette fragment indeholder en beretning om Jesu lidelse og
opstandelse, som kun til dels har paralleller i de kanoniske evangelier. Teksten er
sandsynligvis identisk med det ”Petersevangelium”, som den syriske biskop
Serapion omkring 200 v.t. anså som doketisk. Mens den tidlige forskning i
Petersevangeliet fulgte Serapions vurdering, er nyere studier mere
tilbageholdende med at klassificere tekstens kristologi som doketisk og dermed
uortodoks. Hvordan Petersevangeliets kristologi positivt skal karakteriseres og
hvordan den forholder sig til andre tidlig kristne traditioner, diskuteres dog stadig.
Foredraget vil kaste lys over disse omstridte spørgsmål gennem en analyse af
centrale passager af Petersevangeliet, herunder Jesu tavshed under korsfæstelsen
"som følte han ingen smerte" (EvPet 4,10), hans sidste ord på korset "Kraft, min
kraft, du har forladt mig" (EvPet 4,19) og beskrivelsen af den opstandne som en
kæmpe, der er ledsaget af et talende kors (EvPet 4,38-42).